Uit de evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er flink wat dingen beter kunnen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking werk bieden, ervaren veel versnippering. Ook werken sommige instrumenten niet optimaal, zoals de no-risk voor medewerkers met loonkostensubsidie. Bovendien is de ondersteuning voor verbetering vatbaar. Die moet beter aansluiten bij de behoeften van werkzoekenden en werkgevers.

Het vorige kabinet kondigde onder het motto ‘Breed offensief’ een pakket met verbeterplannen aan. Onder Kabinet Rutte IV kregen de plannen veel steun van de kamer. Het kabinet laat de veranderingen gefaseerd ingaan. Wat merkt de uitvoering van deze wijzigingen? Op de Cedris-website vind je een overzicht van deze plannen en wat het wetsvoorstel de komende jaren gaan betekenen voor de uitvoering.