Formeel gezien is de organisatie waar de gedetacheerde medewerker zijn of haar werk uitvoert (de inlener) verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken van een gedetacheerde. Maar hoe weet je nu dat hij of zij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk neemt? Op welke manier kan je daar als professional bij ondersteunen of het stimuleren? En hoe kan het beleid duurzame inzetbaarheid van een sociaal-werkbedrijf de gedetacheerde medewerkers daarin betrekken en bereiken?

Dat komt terug tijdens de Kenniskring Detacheren ‘Veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid’ op 30 november 2022 in Utrecht. Sprekers Carolina Verspuij en Henriëtte Postma zullen ieder vanuit hun expertise het gesprek op gang brengen en discussiepunten inbrengen. Carolina haar passie ligt bij arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met als doel een veilige en inspirerende werkomgeving. Henriëtte is bekend met de wet- en regelgeving in uitzend- en detacheringswereld en expert in de concrete vertaling daarvan naar de praktijk.

Beiden gaan dieper in op de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid bij detachering en hoe deze in de praktijk vorm krijgen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over mogelijke uitdagingen en bestaande handvatten én kunnen deelnemers hun ervaringen en best practices uitwisselen.

Aanmelden kenniskring Detacheren

Wil je meer weten over gezond en veilig werken en over duurzame inzetbaarheid bij detacheren? Wil je jouw kennis delen of jouw inzichten aanscherpen? Kom dan naar de kenniskring Detacheren op 30 november 2022! De kenniskring is in Utrecht en duurt van 09:30 uur tot 12:00 uur, met een lunch na afloop.

Aanmelden