De functie van jobcoach ontwikkelt zich. Dat komt omdat de arbeidsmarkt steeds sneller verandert. De vraag verandert sneller dan het aanbod, waardoor mismatches ontstaan. Om toch duurzaam werk te vinden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt niet meer de baan als vertrekpunt gekozen, maar wordt uitgegaan van de vaardigheden (skills) die nodig zijn om taken uit te voeren. Van een jobcoach vraagt dit andere vaardigheden. Tijdens de webinars ‘Van jobcoach naar skillscoach’, die plaatsvonden op 18, 19 en 25 juni 2020, kregen de deelnemers concrete handvatten voor een skillsgerichte benadering.

‘Als je vraag en aanbod wilt matchen, dan moet je fijnmaziger kijken naar wat de vraag precies is. Kijk niet alleen naar functietitel, maar ook naar welke vaardigheden nodig zijn om de taken uit de voeren. Aanbieders moeten dan niet alleen kijken naar welke opleiding iemand heeft gedaan, maar meer naar welke competenties iemand heeft geleerd’, zegt Herman Miedema, gastdocent bij Saxion en eigenaar van dit-WERKt. Er worden steeds meer methoden en instrumenten ontwikkeld die niet de functie als vertrekpunt kiezen, maar de skills waaruit functies zijn opgebouwd. Dat vraagt om een andere systematiek en een nieuwe ‘skillstaal’. skillsgericht matchen vraagt om meer creativiteit in het denken over de match.

Handvatten

In de webinars Van jobcoach naar skillscoach kregen de deelnemers concrete handvatten om in de eigen werksetting meer te doen met een op skillsgerichte matching. Er werden praktijkvoorbeelden gegeven en er werd aangetoond welke mogelijkheden dat biedt voor een jobcoach en de cliënten en welke eisen dat stelt aan de skills van een jobcoach. Volgens beroepenkundige Jan Woldendorp, eveneens docent bij Saxion, is het belangrijk om als jobcoach een overzicht te hebben van wat voor soort functies er zijn. Daarnaast is het goed om inzicht te hebben in wat voor taken er zijn en wat voor skills je daarvoor nodig hebt. De afgelopen jaren zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld om je daarbij te helpen, zoals De Paskamer en de beroepenlijst van ESCO.

De Paskamer

De Paskamer is een matchingsapplicatie waarin bredere skillsprofielen van werkenden worden opgesteld, die vervolgens worden gematcht met bedrijfsprofielen waarin staat opgenomen welke vaardigheden ze zoeken. Van daaruit wordt bekeken of er werk is dat op maat kan worden gemaakt voor de desbetreffende werkzoekende. In De Paskamer worden op deze manier vraag en aanbod op skillsniveau tweezijdig inzichtelijk en aangepast. De Paskamer is onderdeel van House of Skills, een samenwerking in de regio Amsterdam waarin partijen nauw samenwerken om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt.

Woldendorp denkt dat de focus van jobcoaches verschuift van coachen van de mensen in de arbeidsrelatie naar het adviseren van HRM-professionals. ‘Dat vraagt om een bedrijfskundige blik, waarbij je skillsanalyses moet kunnen uitvoeren, zoals in De Paskamer wordt gedaan. Zo kun je werkgevers ondersteunen. Zijn er taken die onderbelicht blijven of kan de indeling van functies efficiënter? Zijn er taken die zich opstapelen, waar medewerkers moeizaam aan toekomen? Kan met die taken een volwaardige takenpakket worden samengesteld voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt?’

Beroepenlijst ESCO

Een ander hulpmiddel om op deze manier te kijken naar de arbeidsmarkt is de ESCO, een Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen in verschillende talen. De ESCO-classificatie inventariseert en categoriseert vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector.