Het kabinet wil inzetten op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Met deze uitgangspositie startte het UWV zo’n twee jaar geleden met de pilot generieke werkgeversvoorziening. Werkgevers kunnen met deze subsidie aanpassingen doen op de werkvloer voor werknemers met een beperking. Inmiddels loopt de pilot op zijn einde (aanvragen kan nog tot 30 juni 2022!) en zijn er mooie investeringen met de subsidie gedaan.

Proces van de generieke werkgeversvoorziening

Het doel van de subsidie is om het voor werkgevers simpeler te maken om mensen met een beperking in dienst te nemen of te houden. Daar zijn soms aanpassingen aan de werkplek voor nodig en die zijn duur, zeker als het om meerdere werkgevers gaat. Het geld kan ook gebruikt worden om een aanpassing in het productieproces te doen, of om bepaalde voorzieningen aan te schaffen.

Het is de bedoeling van de generieke werkgeversvoorziening dat één of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal drie jaar van de voorziening gebruikmaken. Het UWV volgt de werkgevers die de subsidie hebben aangevraagd tot eind 2025. Ze evalueren door bedrijven te bezoeken en werkgevers te interviewen. Op die manier wordt in kaart gebracht of door het experiment ook daadwerkelijk meer werknemers aan het werk zijn en blijven.

Ervaring van de werkvloer

VDL Parree, een bedrijf gespecialiseerd in kunststof spuitgietwerk, vroeg de generieke werkgeversvoorziening aan. Zij werken al vele jaren samen met Senzer, het sociaal ontwikkelbedrijf voor de regio Helmond-De Peel. Medewerkers van Senzer assembleren een door VDL Parree gespoten onderdeel van een kinderveiligheidsstoel.

Een tijd terug kwamen er ontwikkelingen die mogelijk belemmerend konden gaan werken. Kleinere series maakten het namelijk lastig om technisch complexe handelingen in enkelvoudige handelingen op te knippen. Daarnaast deed de technologische ontwikkeling een toenemend beroep op ‘technisch’ handelen van medewerkers. Er werd steeds meer gevraagd om flexibiliteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en inschattingsvermogen van medewerkers.

Om binnen VDL Parree de doelstellingen op gebied van inclusie te realiseren en te behouden, vroegen deze ontwikkelingen om aanpassingen. Daarom vroeg het bedrijf de generieke werkgeversvoorziening aan. Hiermee is een zogeheten Operator Support Systeem (OSS) ontwikkeld. Zo’n systeem maakt het mogelijk om een medewerker op basis van een voorgeprogrammeerde instructie door een aantal assemblagestappen te leiden en deze hierdoor meervoudige taken uit te kunnen laten voeren.

Meer informatie

VDL Parree vertelde alles over hun ervaring met de generieke werkgeversvoorziening bij de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (een samenwerking van het Kenniscentrum inclusieve en sociale technologie en TNO). Wil je meer weten over de generieke werkgeversvoorziening? Check de website van het UWV (en vraag eventueel de subsidie nog aan!)