Het aantal mensen dat via de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) aan het werk is, is gedaald. De uitstroom van de oude doelgroep (Wsw) was groter dan de nieuwe instroom (werken met LKS en beschut). Dat blijkt uit de Sectorinformatie 2020 van Cedris.

Uit de cijfers blijkt dat in 2020 het aantal mensen dat werkte binnen de kaders van de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) gedaald is, van 77.700 naar 72.500 medewerkers. Ook de instroom van mensen die, met inzet van loonkostensubsidie, vanuit de Participatiewet en de regeling beschut werk aan het werk zijn, nam sterk af. Voor een deel komt dat door de coronacrisis. Daardoor hebben instroomtrajecten in veel gemeenten een tijd stilgelegen.

In tegenstelling tot de achterliggende jaren compenseerde de instroom vanuit de Participatiewet in 2020 niet langer de uitstroom uit de Wsw. Dat is zorgelijk, omdat veel van hen niet zelfstandig aan het werk komen, concludeert Cedris: ‘De inclusieve arbeidsmarkt lijkt in 2020 daardoor niet dichterbij gekomen.

Als we meer stappen willen maken in de richting van de inclusieve arbeidsmarkt is er volgens Cedris meer nodig dan compensatie van de coronaverliezen, stelt voorzitter Job Cohen: “Dat vraagt een versterking van de sociale infrastructuur. Meer geld voor begeleiding, structurele inzet van praktijkleren en de juiste prikkels in het systeem voor gemeenten zijn dan noodzakelijk – overigens, geld dat zichzelf terugverdient.”

Meer informatie

Wil jij weten hoe het jaar 2020 is verlopen voor sociale werkbedrijven? Bekijk dan het hele rapport Sectorinformatie 2020.