Vanaf 23 april 2019 is de inschrijving geopend voor de tweede tranche van de pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots richten zich op werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie voor wie het behalen van een mbo-certificaat of mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt.

De komende maanden kunnen samenwerkingsverbanden van een mbo-instelling, gemeente en SW-bedrijf in een arbeidsmarktregio, die ook aan de pilot willen deelnemen, dit kenbaar maken bij SBB. Zij maken dan al gebruik van de ervaringen uit de nu startende pilots uit de eerste tranche.

Meer informatie

Meer informatie over Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo.