Nieuws

Transitiearena: meer samenwerking WMO en Participatiewet

Transitiearena: meer samenwerking WMO en Participatiewet

Tijdens de eerste transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams van dit jaar gingen deelnemers van gemeenten, wijkteams en werkbedrijven met elkaar in gesprek. Ze praatten over welke kleine stappen zij kunnen zetten om de transitie in hun praktijk op gang te brengen of verder te helpen. Dat deden ze aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wil je daar de volgende keer ook bij zijn? Meld je dan aan voor de volgende bijeenkomst op 9 juni.

Circa 30 mensen namen deel aan deze online bijeenkomst. Zij kwamen vanuit gemeente, sociale werkbedrijven en sociale (wijk)teams uit verschillende arbeidsmarktregio’s. De deelnemers gaven aan dat ze behoefte hebben aan (meer) samenwerking tussen de domeinen van de wijkteams en van werk- en inkomen. Tijdens de bijeenkomst hebben Perspectief Zutphen en Stroomopwaarts voorbeelden uit de praktijk gedeeld.

De transitiearena

De transitiearena is een methodiek waarbij je gezamenlijk aan de slag gaat met verandering en hoe je die kunt vertalen naar concrete stappen voor de lokale praktijk. Vraagstukken waar we ons in deze transitiearena onder andere mee bezighouden zijn:

  • Hoe kun je ervoor zorgen dat er voldoende vertrouwen ontstaat dat iemand die je intensief hebt begeleid via het sociaal team ook een passende werkplek krijgt?
  • Wat voor effect hebben verschillende onderliggende waarden op de samenwerking? Kunnen verschillende waarden elkaar versterken?
  • Kun je werk en zorg vanaf het begin van het traject samen aanpakken?
  • Hoe realiseren we een integrale benadering?

Meer informatie

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe ook mee aan een Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en meld je aan voor de volgende online bijeenkomst op 9 juni 2021 van 10.00 uur tot 12:30 uur. Noteer ook alvast de data van deze transitiearena’s in je agenda:

  • 29 september 2021
  • 1 december 2021

Je kunt naar keuze alle, één of meerdere bijeenkomsten gratis bijwonen.