Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid ontwikkelde diverse producten over het (leren) omgaan met medewerkers met een psychische aandoening, waaronder de begeleidingskaarten. De komende tijd kijken we in hoeverre deze producten aangepast en/of uitgebreid moeten worden. Wil jij hierover met ons meedenken?

Trainingsmateriaal

Relatief veel mensen die vallen onder de Participatiewet en/of werkzaam zijn in de SW kampen met een psychische aandoening. Met de juiste houding en ondersteuning kunnen naar verwachting meer mensen met een psychische aandoening aan het werk komen en blijven. Om (SW-)werkgevers hierin te ondersteunen, bieden SBCM en het Kenniscentrum de volgende producten aan:

Denk jij mee?

Wij horen graag wat jullie ervaringen zijn met het huidige materiaal en of er wensen zijn voor aanpassingen of uitbreidingen. Wil je hierover feedback geven of verder meedenken bij de doorontwikkeling? Stuur dan een e-mail naar Paula Mensink.