Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil samen met vele partners overgangen in de participatieketen versoepelen. Dat doen ze met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’. Binnen dit project zijn een aantal sporen te onderscheiden. Spoor 3 richt zich op mensen die met een Participatiewetuitkering of een Wajonguitkering op een dagbestedingsplek zitten en mensen die beschut werken. Belangrijkste knelpunt daarbij is dat mensen die zich kunnen ontwikkelen vaak op een dagbestedingsplek (blijven) zitten en meestal niet de stap naar betaald werk zetten. Hoe komt dat en wat kun je doen om bij te dragen aan de stap van dagbesteding naar regulier werk? Daar ging het webinar ‘Simpel switchen spoor 3: Meedoen op de best passende plek’ van 26 oktober 2020 over.

Janne van Stokkom, beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW, en Hiske Andriessen, beleidsadviseur publieke samenwerking bij Cedris, trapten het webinar af met een korte inleiding. Daarna ontstond een discussie. Al snel werden de belangrijkste knelpunten duidelijk: ‘financiële prikkels dragen niet bij aan het ‘doel’ en deelnemers zijn angstig om de overstap te maken’. Daarnaast is het zo dat je bij beschut werk arbeidsvermogen hebt, waardoor terugval naar een Wajonguitkering niet meer mogelijk is. Dit is bij ouders bekend, waardoor bij de uitstroom van school regelmatig de voorkeur gegeven wordt aan de uitkering en niet aan werk. Ook is het zo dat praktijkleren via de lijn van participatie loopt en niet bekend is bij dagbesteding. Bij het centraal leerwerkloket in Noord-Limburg heeft men dat wel goed georganiseerd. De klant staat daar centraal. Deelnemers van het webinar willen een domeinoverstijgende aanpak.

Tips en adviezen

Tijdens het webinar is een aantal tips en adviezen gegeven:

  • Begin met plaatsing via groepsdetachering, vervolgens individuele detachering en daarna reguliere plaatsing in loonschaal A.
  • Vul dagbesteding meer arbeidsmatig in.
  • Kijk naar de persoon in plaats van naar het instellingsbelang.
  • De gemeentelijke structuur en financiering vraagt om ontschotting.

Meer informatie

Bekijk de presentatie die tijdens het webinar is getoond of lees voor meer informatie over het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ de Kamerbrief van Tamara van Ark, toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 november 2019: Voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen.