Op donderdag 14 juni kwamen ongeveer veertig jobcoaches bij elkaar voor de derde bijeenkomst van het kenniskring jobcoaching. Tijdens deze bijeenkomst stond de aanpak van schuldenproblematiek bij werknemers/cliënten centraal. Ook kwamen de eerste resultaten van het onderzoek naar jobcoaching op de werkvloer aan bod.

Na een kort welkom door Heleen Heinsbroek van Cedris, nam Harry Michon van het Trimbos Instituut het woord over zijn onderzoek naar jobcoaching van mensen met psychische kwetsbaarheden. Voor jonge mensen met psychische kwetsbaarheden is het lastig om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Met jobcoaching kunnen zij ondersteund worden. Er is reeds het nodige bekend over wat effectief is voor plaatsing in betaalde banen. Er bestaat echter relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar de vraag wat werkt als het gaat om het behoud van een baan. Dit onderzoek moet antwoord geven op die vraag. Hij is op zoek naar jobcoaches die mee willen werken aan dit onderzoek. Wilt u meedoen? Lees dan meer over dit onderzoek.

Voorlopige resultaten onderzoek jobcoaching op de werkvloer

Na een korte introductie door Mirjam Engelen van De Beleidsonderzoekers op het onderzoek naar jobcoaching, gingen de deelnemers aan het werk. Zij moesten in een tekening weergeven wat de rol van de jobcoach is op de werkplek, in relatie tot de betrokken partijen. De jobcoach werd onder andere weergegeven als spin in het web, maar ook als smeerolie in de radertjes van een goed lopende machine of als paraplu.

Anne Drijvers lichte de bevindingen toe die de (tot nog toe) vijf casestudies hebben opgeleverd. De rollen van de jobcoach, de randvoorwaarden en de benodigde competenties waren voor de deelnemers grotendeels herkenbaar.

Uit de casestudies kwamen een aantal randvoorwaarden voor jobcoaching op de werkplek naar voren:

  • Draagvlak bij de werkgever: hij moet de wil, ruimte en tijd hebben om jobcoaching op de werkplek in te zetten.
  • Vertrouwen en een klik tussen de werknemer en de jobcoach.
  • De jobcoach zelf moet competent zijn, voldoende tijd hebben en gestructureerd werken.

Aan het eind van de workshop werden de deelnemers nog een keer aan het werk gezet. Zij kregen een lijst met 17 competenties die volgens de geïnterviewden noodzakelijk zijn voor een goede jobcoach. De deelnemers zochten daar de volgens hen drie belangrijkste uit. De onderzoekers nemen deze resultaten mee in het onderzoek. De overige opmerkingen toetsen de onderzoekers in de drie casestudies die ze de komende periode nog gaan uitvoeren. Het rapport verschijnt eind van de zomer en is dan beschikbaar via de websites van SBCM en Cedris.

Schuldhulpverlening

Alle deelnemende jobcoaches hadden te maken met medewerkers met schuldenproblematiek. Vivian den Hartogh van het Lectoraat Schulden en incasso, een leerstoel aan de Hogeschool Utrecht (HU) over schuldenproblematiek, vertelde de deelnemers onder andere meer over hoe schulden het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden en wat het met de werking van de hersenen van mensen doet. Vervolgens zoomde ze in op de mogelijkheden van schuldhulpverlening en de rol van de jobcoach daarin. In een discussie met de zaal stond de vraag: “wat is jouw rol als het om schulden gaat?” centraal. De meeste jobcoaches zagen voor zichzelf een doorverwijsfunctie weggelegd. Vervolgens kregen de jobcoaches een spoedcursus schuldhulpverlening, zodat ze bekend zijn met de verschillende trajecten en de bijbehorende voorwaarden. Zo kunnen zij bepaalde foute aannames die er vaak bestaan bij mensen met schulden wegnemen, zoals: als ik de schuldhulpverlening in ga, moet ik mijn auto inleveren en mijn huisdieren wegdoen. Beide zijn niet waar. Als een auto noodzakelijk is om bijvoorbeeld naar het werk te komen of een (chronisch) zieke huisgenoot naar het ziekenhuis te vervoeren dan hoeft de auto niet te worden ingeleverd. Ook huisdieren hoeven niet weg, maar moeten wel van het tijdens het schuldhulpverleningstraject vastgestelde leefgeld worden onderhouden. Vivian liet zien dat dit bedrag vaak hoger ligt dan men verwacht.

Lees het hele verhaal van Vivian den Hartogh.

Over de kenniskring jobcoaching

Cedris en SBCM startten de kenniskring jobcoaching in 2017. Op de eerste twee bijeenkomsten waren er jobcoaches aanwezig van publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven, het UWV en jobcoachorganisaties. Ze spraken over de toekomst van hun vakgebied en de rol hierin van de kenniskring. Verder leerden de deelnemers van experts van het UWV en het Kenniscentrum LVB en wisselden ze ervaringen uit. Op de website van SBCM leest u een verslag van deze bijeenkomsten:

Meer informatie

Hebt u vragen over de kenniskring jobcoaching of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM.
E: m.grootscholte@caop.nl
T: 06 23 202 994 

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris.
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 132 454 38

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.