Deelnemers uit 25 organisaties waren op 12 mei aanwezig om een stap verder te maken met ontwikkelen in hun organisaties. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Kenniskring Ontwikkelen in Utrecht kwamen verschillende onderwerpen aan de orde.

De Kenniskring Ontwikkelen is bedoeld voor opleidingsfunctionarissen en coördinatoren, P&O-adviseurs en andere uitvoerende SW-professionals die de ontwikkeling van medewerkers in hun portefeuille hebben. Op basis van het programma melden deelnemers zich aan voor een online of offline bijeenkomst.

Programma op 12 mei

De bijeenkomst op 12 mei vond plaats in Utrecht. Tijdens deze eerste bijeenkomst kwamen de volgende activiteiten en hulpmiddelen aan bod waarmee de ontwikkeling van medewerkers kan worden gestimuleerd:

  • Festival Sterk aan het Werk: dit is een festival van SBCM speciaal voor medewerkers die vallen onder de CAO SW en onder de CAO Aan de slag. Door mee te doen aan dit festival ervaren medewerkers dat leren en ontwikkelen ook leuk kan zijn en dat het je zowel privé als op het werk veel kan opleveren. Het festival bestaat uit een online week van 10 tot en met 14 oktober en een live festival op 11 oktober in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
  • Topperverkiezing: dit is een onderdeel van het festival Sterk aan het Werk. Met de jaarlijks terugkerende topperverkiezing geeft SBCM een impuls aan leven lang ontwikkelen. Toppers zijn medewerkers die met doorzettingsvermogen drempels hebben overwonnen om nieuwe dingen te leren. De prijsuitreiking is op het live festival Sterk aan het Werk op 11 oktober 2022. Nominaties kunnen ingediend worden tot 1 september 2022 via het aanmeldformulier.
  • Toolbox Aan de praat: Een nieuw ontwikkelde toolbox die direct leidinggevenden en werkleiders ondersteunt bij het voeren van een goed gesprek met medewerkers.
  • Roadshow Sociale veiligheid: naar verwachting wordt de roadshow na de zomer door SBCM aangeboden op locatie van SW-bedrijven. Het doel is om iedereen bewust(er) te maken van (on)gewenst gedrag en hiervoor handelingsperspectief te bieden. De roadshow bestaat uit een theatershow voor medewerkers en een verdiepingssessie met sleutelfiguren om verbeteracties met elkaar te bedenken en uit te voeren. Laat als organisatie je interesse weten door te mailen naar info.sbcm@caop.nl.
  • Toolbox Taalwerkt.nl. Deze nieuwe website is ontwikkeld door het Expertisepunt Basisvaardigheden en bedoeld voor werkgevers die basisvaardigheden van werknemers willen versterken. Op de website staan uiteenlopend adviezen, materialen en tips om hiermee aan de slag gaan. Je kan ook zelf tips doorgeven om aan de website toe te voegen.
  • Pilot Digivaardig naar Werk: deze pilot wordt uitgevoerd door Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met SBCM. De pilot richt zich op laaggeletterde werknemers met beperkte digitale vaardigheden. Door hun digitale vaardigheden te verbeteren kunnen zij hun werkplezier en kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Zo kunnen zij beter digitaal meedoen op het werk en in de samenleving. Op dit moment worden vijf SW-bedrijven geworven.

Interesse in de Kenniskring (Kenniscentrum) en het lerend netwerk Ontwikkelen (SCBM)

De kenniskring Ontwikkelen is een initiatief van het Kenniscentrum inclusief en sociale werkgelegenheid. Deelnemers kunnen zich aanmelden op basis van het programma. Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten en de thema’s? Meld je dan aan voor informatiemails over de Kenniskring Ontwikkelen.

In het najaar Start SBCM  een lerend netwerk Ontwikkelen. Een vaste groep van beleidsmakers en beslissers van SW-bedrijven gaan in een aantal bijeenkomsten gezamenlijk aan de slag gaan met een organisatievraagstuk. Heeft jouw organisatie interesse? Laat dit dan weten via info.sbcm@caop.nl.

Online café LLO – Festival Sterk aan het Werk op 14 juni van 13.00 tot 14.00 uur

In het kader van deze Kenniskring organiseert SBCM ook kortere online cafés over leven lang ontwikkelen via Teams. De eerste is op dinsdag 14 juni van 13.00 tot 14.00 uur en gaat over het Festival Sterk aan het Werk. Tijdens dit online café hoor je meer over de opzet van het online en live festival, kan je vragen stellen en ervaringen met andere organisaties uitwisselen over hoe zij het festival vormgeven op hun locatie. Meld je aan voor het online café LLO op 14 juni 2022. Na aanmelding ontvang je de Teamslink.

Wil je meer informatie over de activiteiten en tools die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomst op 12 mei? Bekijk de onderstaande links: