Op 19 november was de laatste bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching van dit jaar. Er werd afgetrapt met een presentatie over de stand van zaken rondom het Breed Offensief en de presentatie van het nieuwe thema schulden op inclusiefwerkt.nl. Daarna volgden de deelnemers twee workshops: ‘Signaleren en doorverwijzen van medewerkers met schulden’  en ‘Voorzieningen ondersteuning medewerkers’.

Breed Offensief en nieuw thema schulden

Heleen Heinsbroek van Cedris startte de bijeenkomst met een presentatie over het Breed Offensief. Daar is het kabinet mee gestart om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze ging daarbij ook in op andere relevante ontwikkelingen die nu spelen, zoals het die dag uitgebrachte eindrapport beschut werk.

Paula Mensink van SBCM presenteerde vervolgens de nieuwe themapagina schulden op de site van het Kenniscentrum. Daar is alle informatie over het thema schulden gebundeld. Je vindt daar ook een toolbox met praktische materialen om het thema bespreekbaar te maken binnen de organisatie, zoals een filmpje, flyers, posters en voorbeeldteksten.

Signaleren en doorverwijzen van medewerkers met schulden

Na de presentaties was er gelegenheid voor het volgen van twee workshops. Vivian den Hartogh, senior onderzoeker en projectleider Lectoraat Schulden en Incasso, en Josje Dikkers, lector van Organiseren van Waardig Werk van de Hogeschool Utrecht, gaven een workshop over schulden. Geldzorgen kunnen een duurzame arbeidsplaatsing in de weg staan. Hoe signaleer je tijdig geldzorgen bij een medewerker/cliënt en hoe kun je hem of haar naar een oplossing bewegen, zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener te stappen? Daar ging het in de eerste workshop over.

Komend jaar starten de workshopleiders in samenwerking met SBCM met het ontwikkelen van nieuw materiaal voor een e-learning. Deze wordt aan de themapagina schulden toegevoegd. De e-learning is bedoeld voor professionals voor wie schuldenproblematiek niet het primaire aandachtspunt is, zoals jobcoaches. Aan de deelnemers van de workshop werd input gevraagd voor deze e-learning. Mocht je zelf nog wensen willen meegeven, mail deze dan naar p.mensink@caop.nl. Bekijk ook de presentatie voor meer informatie.

Voorzieningen ondersteuning medewerkers

Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen en re-integratie van het UWV, gaf samen met Marleen van der Valk (staf arbeidsdeskundige), Monique Zijlmans (manager uitvoering voorzieningen) en Eveline van Dijk (staf arbeidsdeskundige), inzicht in de voorzieningen die er zijn om een persoon te ondersteunen bij het aan het werk komen of blijven. Zijn boodschap was om deze mogelijkheid niet onbenut te laten. Vaak is er meer mogelijk dan wordt gedacht. De deskundigen gaven onder andere toelichting op hoe aanvragen worden beoordeeld. Ook was er ruimte voor inbreng van eigen casussen.

Er werden voorbeelden gegeven van waar partijen elkaar kunnen versterken. Daarnaast werd ingezet op het creëren van begrip tussen aanvraag en afhandeling, ten gunste van de medewerker. Bekijk hier de presentaties over werkvoorzieningen en de beoordeling jobcoaching aanvraag.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching staat gepland op donderdag 26 maart 2020. In januari volgt informatie over de inhoud van het programma. Zijn er onderwerpen die je graag in een van de bijeenkomsten in 2020 behandeld zou zien? Of heb je zelf bepaalde kennis die je zou willen delen? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar svanhoegee@cedris.nl of p.mensink@caop.nl.

Bijlagen: