Complex werk kan toegankelijk gemaakt worden voor medewerkers met een cognitieve beperking door digitale werkinstructies en beamerprojecties te gebruiken. Om impact te realiseren, moet het gebruik van technologie verder toenemen bij sociale werkbedrijven en reguliere bedrijven. In een nieuw project, geleid door TNO, doet KIT (Kennisalliantie inclusieve technologie) onderzoek naar deze technologie met de focus op groei van de inzet en plaatsing van mensen met een beperking in een reguliere werkomgeving.

De arbeidsmarkt is krap en tegelijkertijd hebben veel mensen moeite om aan het werk te komen of blijven. Nieuwe vormen van technologie kunnen ingezet worden om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Cognitieve support technologie (CST) heeft met name voor mensen met een cognitieve en/of psychosociale beperking veel potentie. Deze technologie kan mensen helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Denk aan stapsgewijze werkinstructies, feedback op het werk of meer algemene informatie om het werk goed te kunnen uitvoeren.

Eerder onderzoek naar technologie voor cognitieve ondersteuning

In 2020 en 2021 heeft TNO in samenwerking met sociale werkbedrijven pilots uitgevoerd met diverse vormen van cognitieve-supporttechnologie. Dit project krijgt nu een vervolg waarin drie nieuwe pilots centraal staan. De partners waar de pilots plaatsvinden zijn Werkzaak Rivierenland, Senzer en Anchiano.

Achiano

Eerder werd in opdracht van IJmond Werkt de GroenWerkt!App ontwikkeld. Deze app ondersteunt medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun werk. De GroenWerkt!App omvat een Artificial Intelligence (AI-)model die medewerkers helpt om vast te stellen of de juiste ‘plantsoenkwaliteit’ is behaald. De app (inclusief AI model) wordt in het huidige project doorontwikkeld en ingezet bij vijf sociale werkbedrijven. Het doel is een stevigere onderbouwing van de effecten van de app op de medewerker en performance en inzicht in de randvoorwaarden voor toepassing (wanneer werkt het wel en wanneer niet).

Senzer

Bij het werkbedrijf Senzer wordt Beamer-projectie al enige jaren toegepast bij assemblagewerk. In het huidige project wordt ingezoomd op de plaatsing van SW-medewerkers bij reguliere bedrijven en de barrières die daarbij kunnen optreden. Het doel van deze pilot is vaststellen wat de bijdrage van technologie kan zijn bij succesvolle doorstroming van medewerkers bij reguliere bedrijven.

Rivierenland

Ook in de pilot bij werkbedrijf Werkzaak Rivierenland ligt de focus op doorstroming en zijn de doelstellingen vergelijkbaar met bovenstaande pilot. Werkzaak Rivierenland werkt samen met de reguliere onderneming RAVAS. Eerst wordt vastgesteld, welke vorm van CST het meest geschikt is. Dat doen we in een gezamenlijke, zogenaamde Canvas-sessie.

Opschaling

Meer nog dan in voorgaande pilots is dit project gericht op opschaling van de inzet van de technologie. Met name voor het in gang zetten van de noodzakelijke veranderingen bij sociale werk- en reguliere bedrijven en bij andere partners in het sociale domein. Deze veranderingen zijn nodig om meer mensen met een cognitieve arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te helpen.  Vanuit het Kenniscentrum volgen we de komende twee jaar de voortgang van dit project van KIT.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van technologie voor inclusie? Neem dan vooral een kijkje op de website van KIT.