Medewerkers van sociaal werkbedrijf WSD, locatie Blizo, zijn onlangs verrast met een heerlijke taart. De taart is een bedankje van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid voor hun medewerking aan de nieuwe e-learning Gebarentaal op de werkvloer. Diverse medewerkers hebben zich namelijk laten fotograferen of filmen voor de nieuwe e-learning. Dove medewerkers vertellen in filmpjes wat het voor hen betekent dat er aandacht is voor gebarentaal op de werkvloer. En horende collega’s vertellen wat het hun oplevert.

E-learning

Met de e-learning Gebarentaal op de werkvloer krijg je meer oog voor medewerkers met een auditieve beperking. Je maakt kennis met de Nederlandse gebarentaal en oefent met de beginselen van gebaren voor op de werkvloer. Het resultaat? Meer begrip en betere communicatie tussen horende en slechthorende medewerkers. En dat stimuleert de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers.

De gratis e-learning Gebarentaal op de werkvloer is te vinden op de site inclusiefwerkt.nl/gebarentaal. De hele e-learning doorlopen kost circa 1,5 uur. Je hoeft de e-learning niet in een vaste volgorde te doorlopen, je kan kiezen wat op dat moment voor jou interessant is.

De inhoud van de e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met Gebaren.nl. Naast WSD heeft ook Mandy Toutijn van Stroomopwaarts meegewerkt aan een filmpje voor de e-learning. Hierin vertelt zij hoe je een tolk binnen het bedrijf kan inzetten en wat dit oplevert.