Dinsdagmiddag 14 mei kwam een grote groep professionals die zich bezighoudt met passend werk, bij elkaar tijdens de kick-off van het kennisplatform passend werk in Utrecht. Ze lieten zich onder meer bijpraten over de 3 M’s en over de ervaringen van firma Kramp met inclusief ondernemen.

Inclusief ondernemen

De middag werd geopend door Marije Kouwenberg-Burgers. Ze lichtte toe waarom voor haar persoonlijk de 3 M’s belangrijk zijn: meedoen, meetellen en meewerken.

Vervolgens vertelde Frank Dijkstra (logistiek manager) hoe de firma Kramp, de bol.com van de agrarische sector, passend werk creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kramp is al lange tijd bezig met inclusief ondernemen en is in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden, te laten integreren in de bedrijfsvoering en vaak ook een duurzame arbeidsplek te bieden. De samenwerking tussen de verschillende partijen zorgt ervoor dat Kramp voor een groot deel wordt ontzorgd, dat de plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed verloopt en dat er een vertrouwde werkplek met passend werk wordt gecreëerd. En dit alles vanuit een businesscase en met gevoel voor de doelgroep.

Workshops

De rest van de middag was er voor de deelnemers gelegenheid om twee van de vijf aangeboden workshops te volgen.

  • Brigitte van Lierop nam de deelnemers mee in de theorie en praktijk van het anders inrichten van werkprocessen.
  • De tweede workshop ging over het anders inrichten van werkprocessen. In de eerste workshopronde vertelden Sjoerd Westra (accountmanager Werkgeversservicepunt Achterhoek) en Wendy van den Berkmortel (adviseur arbeid en innovatie Senzer) de deelnemers over hun ervaringen hiermee. In de tweede ronde was het de beurt aan Gemma van Ruitenbeek (onderzoeker Universiteit Maastricht / managing director Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO)) en Jojanneke Bakker (adviseur inclusieve arbeidsorganisatie Werkgeversdiensten UWV). Download hier de presentatie.
  • Monique Mol van SBB en Eric van der Westerlaken van Stroomopwaarts lieten zien hoe het inzetten van een praktijkleertraject met de praktijkverklaring kan bijdragen aan het verminderen van het tekort aan vakkrachten. Download hier de presentatie.
  • De landelijke werkgever ISS toonde samen met de arbeidsmarktregio Haaglanden hoe zij samen de juiste match van kandidaten maken door jobcarving en functiecreatie. Download hier de presentatie.
  • De Flirt Company liet de deelnemers kennismaken met de techniek van storytelling. Daarna mochten ze zelf aan de slag met verhalen vertellen, waardoor de rechterhersenhelft aan het werk werd gezet.

Lees hier een uitgebreidere omschrijving van de workshops.

Tijdens de borrel wisselden de deelnemers ervaringen uit met elkaar. Ze konden terugkijken op een energieke en succesvolle middag.

Over het kennisplatform

Cedris en SBCM organiseren kennisplatforms voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te vergroten en door te ontwikkelen. De bijeenkomsten van het kennisplatform passend werk organiseren SBCM en Cedris in samenwerking met Locus.

Ook in het najaar worden er weer bijeenkomsten van het kennisplatform passend werk georganiseerd. Houd daarvoor onze nieuwsbrief in de gaten.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform passend werk of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM
T: 06 23 20 29 94
E: m.grootscholte@caop.nl

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl