Met de invoering van de WAB op 1 januari dit jaar is er een hoop veranderd voor werkgevers en werknemers. Tijdens een goedbezochte kennissessie over de WAB gaf wederom Henriëtte Postma van ARTRA een presentatie over de belangrijkste ontwikkelingen en gaf zij antwoord op zeer uiteenlopende vraagstukken van deelnemende organisaties. Deze vragen en antwoorden zijn verwerkt in de presentatie.

De dag startte met een korte introductie met de nadruk op: waar staat iedereen nu? Wat zijn de knelpunten geweest tijdens implementatie? Daarna werd er ingegaan op aspecten die betrekking hebben op payrolling, de allocatiefunctie en WAADI.

Deelnemers vormden vervolgens groepjes om ervaringen uit te wisselen met als vraagstukken:

  • Wat zijn de belangrijkste zaken je gewijzigd/aangepakt hebt in de dagelijkse praktijk?
  • Hoe zijn de contacten met de inleners/opdrachtgevers verlopen? Hoe hebben zij gereageerd?

De uitwerkingen van de uitwisseling in de groep werd plenair teruggekoppeld.

De middag werd afgesloten met twee onderwerpen: WW-premie en Tranisitievergoeding. Over de transitievergoeding waren veel vragen vooraf ingediend. Ook die zijn opgenomen in de presentatie.

De kennissessie gaf de aanwezigen wederom veel nieuwe inzichten. Mede door een goede balans tussen theorie en interactie met toepassing van kennis vanuit de praktijk, verliep de bijeenkomst zeer succesvol. Bekijk hier de volledige presentatie, waar ook de vragen en antwoorden in zijn opgenomen.
Een extra sessie over de WAB zal op 12 maart plaats vinden. Bij aanmelding graag een vraag over de problemen waar u tegenaan loopt.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform detacheren of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl

Of Arjan van der Borst, projectleider SBCM
T: 06 20 54 23 58
E: avanderborst@caop.nl