Professionals die zich bezig houden met werkgeversdienstverlening in het publieke domein, kwamen op dondermiddag 1 november bij elkaar voor de eerste bijeenkomst van het kennisplatform werkgeversdienstverlening. Onder leiding van twee deskundigen gingen zij met elkaar in gesprek over het proces van het toeleiden naar werk. Lees hier het verslag.

Na een korte presentatie van Jeroen Stam (de Processpecialisten) en Martin Verduyn (Verduyn Interim, Training & Advies) gingen de deelnemers uiteen in twee groepen.

Workshop Ervaren & proceslogica

In deze workshop van Jeroen Stam hebben de deelnemers ervaren op welke wijze ze onderdeel zijn van een keten en daarmee invloed hebben op het eindresultaat. De deelnemers kregen verschillende stekkers en snoeren met daaraan kaarten waarop deelprocessen beschreven stonden. Door de snoeren en stekkers op een logische manier met elkaar te verbinden werd de keten gevormd en ging letterlijk een lampje branden. Vervolgens werd aan de hand van de ervaringen van de deelnemers ingegaan op de benodigde randvoorwaarden voor succes en het belang van procesmanagement.

Praktijkcasus IDU proces

In deze workshop werden de deelnemers door Martin Verduyn meegenomen in de definitie van een proces en stond het in-, door- en uitstroommodel centraal. Aan de hand van voorbeelden van processen in het werkbedrijf en wsp (werkgeversservicepunt) werd dieper op dit model ingegaan. Hoe is de in-, door- en uitstroom georganiseerd en sluit dit goed aan? Is de output van de ‘ene’ de input voor de ‘ander’? Aansluitende (werk)processen zijn namelijk van belang. Als je dat gerealiseerd hebt, ontstaat de juiste verbinding en daarmee optimale samenwerking.

De powerpoint van de twee workshops vindt u hier.

Kennisplatform werkgeversdienstverlening

Het kennisplatform werkgeversdienstverlening wordt georganiseerd door Cedris, Divosa en SBCM.

Meer informatie

Hebt u vragen over het kennisplatform werkgeversdienstverlening of de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM
E: m.grootscholte@caop.nl
M: 06 2320 2994

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris
E: svanhoegee@cedris.nl
M: 06 1324 5438