Het kennisplatform jobcoaching is op 14 september succesvol afgetrapt door 15 jobcoaches van verschillende publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven, het UWV en jobcoachorganisaties. Zij praatten met elkaar over de toekomst van hun vakgebied en de rol hierin van het kennisplatform. Lees hierover in het verslag van de bijeenkomst.

De bijeenkomst van het kennisplatform werd afgetrapt door Martin Verduyn, met een inspirerend verhaal over de vierde industriële revolutie, de dynamiek van veranderingen en de rol van de jobcoach hierin. Vervolgens gingen de deelnemers in subgroepjes met elkaar aan de slag. Ze bogen zich over vragen als:

  • Wat is de kern van je vak als jobcoach en welke kennis en vaardigheden vraagt dit?
  • Welke kennis en vaardigheden zou je uit willen breiden om je vakmanschap te vergroten?
  • Welke kansen en bedreigingen zie je voor het vak van jobcoach in de toekomst?
  • Wat zou er binnen je organisatie/omgeving moeten veranderen om het vak van jobcoach zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven?
  • Welke rol kan het kennisplatform spelen bij bovenstaande vragen?

Levendige uitwisseling

Tijdens het beantwoorden van de eerste vraag bleek al snel dat het vak van jobcoach niet overal hetzelfde wordt ingevuld. Dit leverde een levendige gedachte uitwisseling op over de rol die je als jobcoach hebt. Een longlist aan benodigde vaardigheden en kennis liet zien dat het vak van jobcoach een uitdagend en veelzijdig beroep is, dat veel vraagt van de jobcoach. De deelnemende jobcoaches zien binnen de huidige ontwikkelingen bedreigingen en kansen voor hun vak. Het kennisplatform kan volgens de deelnemers het vakmanschap versterken van deze creatieve en veelzijdige beroepsgroep door onder meer het verstrekken van kennis, het inspireren van de jobcoaches en het creëren van een netwerk/forum. Cedris en SBCM gaan de inhoudelijke invulling van het kennisplatform verder vormgeven. Daarbij betrekken ze ook andere partijen in dit werkveld.

Meer informatie

Hebt u vragen over de kenniskring jobcoaching of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM.
E: m.grootscholte@caop.nl
T: 06 23 202 994 

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris.
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 132 454 38

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.