Nu we langer moeten doorwerken, is het meer dan ooit nodig dat we zelf de regie nemen over onze ontwikkeling en inzetbaarheid als werknemer. Voor medewerkers in de sociale werkbedrijven is eigen regie een behoorlijke opgave. Om eigen regie te kunnen nemen is vertrouwen in eigen kunnen (eigen kracht) heel bepalend, dit vertrouwen is bij mensen in de SW en participatiewet niet altijd even sterk ontwikkeld. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid wil dit jaar een extra impuls geven aan het thema eigen kracht en eigen regie bij zowel medewerkers zelf als de werkgevers.

Om de eigen regie in de sociale werkgelegenheid een impuls te geven, halen we vanuit de literatuur en in de praktijk op wat de stand van zaken is op het gebied van het bevorderen van eigen kracht en regie. Daarnaast onderzoeken we in het veld wat de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte is. Alle opgehaalde inzichten worden breed gedeeld met sociale werkbedrijven, sociale ondernemingen en alle andere organisaties die werken met mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit kan door het delen van goede voorbeelden, kennis en literatuur. Maar ook door het organiseren van een leernetwerk of het doorontwikkelen van succesvolle aanpakken. De behoefte en vragen vanuit het veld staat daarbij centraal.

Praktijkvoorbeelden

Om in kaart te brengen wat er nu al gebeurt op het gebied van eigen regie en empowerment, willen we goede praktijkvoorbeelden ophalen. We willen daarmee analyseren wat werkt en wat niet werkt. Om antwoord te krijgen op de vraag: Wat is nodig om medewerkers stappen te laten zetten in het vergroten van de eigen kracht en het nemen van eigen regie en wat vraagt dit van een organisatie? Werkt jouw organisatie al aan het stimuleren van eigen regie? Waar loop je tegenaan en wat zou je inmiddels anders aanpakken? Doe ook mee! We komen graag met je in contact, zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren. Stuur een e-mail naar Marije van de Poel: m.vandepoel@caop.nl.