Eind 2018 stroomde een groep statushouders in bij het project Nieuwkomers naar DAF van Ergon. Insteek van het project was het aanbieden van een betaalde baan op een afdeling van Ergon onder het dak van DAF als voorbereiding op een reguliere baan bij DAF. Het bleek een leerzame periode.

Het belang van begeleiding op met name niet-werkgerelateerde (schulden, gezinshereniging, toeslagen etc) problemen bleek groot. Ook de periode van acht maanden om deze doelgroep, met slechte beheersing van de Nederlandse taal en een lage intelligentie, naar betaald werk te leiden, bleek erg kort. Wat positief opviel was de combinatie van het aanbieden van vaktaal en betaald werk. Door al tijdens het inburgeren een betaalde baan aan te bieden konden mensen sneller integreren en beter de Nederlandse taal leren in een werksituatie.

Uitvoering

De doelgroep die zich meldde voor het project was divers. Ergon kreeg aanmeldingen van mensen die ontheffing hadden voor inburgering, heel slecht Nederlands spraken en soms zelfs analfabeet waren in het land van herkomst. Een klein deel van de groep had de inburgering al afgerond. Gemene deler van vrijwel alle statushouders was de wens om te willen werken.

In acht maanden tijd werden de statushouders voorbereid op een reguliere baan door mee te werken op de inpakafdeling van Ergon in het centrale magazijn van DAF. De helft van de medewerkers kon daarna doorstromen naar een reguliere baan, helaas niet naar DAF, dat onvoorzien moest inkrimpen. De andere helft van de deelnemers bleek niet in staat om 100% van het WML te kunnen verdienen en had blijvend begeleiding nodig bij het verrichten van werkzaamheden. Deze deelnemers hebben een vervolgcontract bij Ergon gekregen. Een enkele deelnemer slaagde er niet in om door te stromen en viel uit.

Voor meer informatie, zie rapport ‘Evaluatie project vergunninghouders’.

Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid

Ergon heeft in dit project samengewerkt met de toeleiders van de statushouders die daarmee een belangrijke rol speelden in dit project (team Migratie van gemeente Eindhoven en de klantmanagers van gemeente Veldhoven, Waalre en A2 gemeenten). Het project is tot stand gekomen dankzij de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid van SBCM. Heb jij een innovatief idee voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Vraag dan de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid van SBCM aan.