Mensen in de Participatiewet hebben vaker schulden dan andere mensen. En die schulden en geldzorgen belemmeren hen bij het zoeken of behouden van werk, terwijl werk vaak de beste remedie is tegen schulden. Worstel jij als professional met vragen hoe je hier het beste mee om kan gaan? En hoe de uitvoering van schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding/participatie (werk & inkomen) beter samen kunnen werken om effectievere ondersteuning te bieden aan mensen die kampen met schulden én werk zoeken of werken met loonkostensubsidie? Sluit je dan aan bij het leernetwerk Arbeidstoeleiding/participatie en schulden dat 4 november van start gaat.

Wat houdt het leernetwerk in?

Een leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten. Centraal staat: lerend oefenen, reflecteren en werken aan de hand van een eigen vraagstuk. Hierin worden geleerde lessen uit de praktijk, inzichten uit de wetenschap, ervaringen van andere deelnemers en deskundigheid van experts meegenomen. Met kleine thuiswerkopdrachten gaan deelnemers aan de slag. In zes bijeenkomsten ontwikkelt elke deelnemer zijn of haar eigen actieplan. De groep is klein (5 tot 8 deelnemers) zodat er voldoende tijd en ruimte is voor alle deelnemers om te werken aan hun eigen vraagstuk en er veel ruimte is voor dialoog.

Waar en wanneer?

Van de zes bijeenkomsten worden er twee offline georganiseerd en vier online. De twee offline bijeenkomsten duren circa 4 uur, waarschijnlijk tussen 13.00 en 17.00 uur, en worden in het midden van het land georganiseerd. Mocht een deelnemer vanwege corona niet naar deze locatie kunnen of willen reizen, dan is online deelname bespreekbaar. De online bijeenkomsten duren twee uur, waarschijnlijk tussen 13.00 en 15.00 uur. De bijeenkomsten vinden wekelijks op woensdag plaats. De 1e bijeenkomst is op woensdag 4 november, de laatste bijeenkomst is op woensdag 9 december. Het tijdstip van de bijeenkomsten wordt nog bekendgemaakt.

Voor wie?

Het leernetwerk Arbeidstoeleiding/participatie en schulden is bedoeld voor (uitvoerende) professionals die werkzaam zijn in:

  • gemeentelijke arbeidstoeleiding;
  • leerwerk- of sociale werkbedrijven;
  • schuldhulpverlening en mensen ondersteunen waarbij arbeidsparticipatievragen een rol spelen.

Om mee te kunnen doen moet je minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten deelnemen. Verder moet er in je organisatie een zeker draagvlak zijn om met je huiswerkopdrachten aan de slag te gaan.

Schouders Eronder

Het leernetwerk wordt georganiseerd door Schouders Eronder (Divosa, LCR, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) in samenwerking met het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (SBCM en Cedris). Het leernetwerk wordt begeleid door:

  • Peter Wesdorp: trainer en adviseur sociaal domein;
  • Tamara Madern: procesmanager Schouders Eronder en lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht;
  • Anne Vreeman, projectleider leernetwerken.

Meer informatie en aanmelden

Deelname aan het netwerk is kosteloos. Wil je meedoen? En ben je geïnteresseerd voor deelname in het najaar? Geef het aan ons door en stuur vrijblijvend een e-mail naar lerendepraktijk@schouderseronder.nl. Vermeld daarin je naam, functie, organisatie, telefoonnummer en het vraagstuk waarmee of reden waarom je aan het leernetwerk wilt meedoen. Wij nemen dan snel contact op om te bespreken wat er mogelijk is.