De Programmaraad maakte deze publicatie in het kader van het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Daarmee is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 van start gegaan. Met dit project wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten ook daadwerkelijk te gaan zetten. Drempels voor mensen om werk te aanvaarden worden weggenomen en overgangen versoepeld.

Simpel Switchen zet in op vier sporen:

  1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug
  2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan
  3. Meedoen op de best passende plek
  4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning

Meedoen op de best passende plek

De nieuwe publicatie sluit aan bij spoor 3. Het biedt een aantal praktijkvoorbeelden die de overgang van dagbesteding naar werk beschrijven. Hoe ziet de weg van dagbesteding naar werk (en soms terug) eruit? Op welke manier ondersteunen gemeenten, werkgevers, zorgaanbieders en andere partijen hierbij? De publicatie is bedoeld om gemeente en andere instanties te inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Simpel Switchen van dagbesteding naar werk bevat verhalen van de gemeenten Almere, Amsterdam, Arnhem, Ede, Oss en Rijk van Nijmegen. Deze voorbeelden geven inzicht in de verschillende mogelijkheden om mensen soepel te laten doorstromen van dagbesteding naar (beschut) werk. Aan het eind van de publicatie is een lijst te vinden van aandachtspunten voor gemeenten of regio’s die zelf aan de slag willen.