Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil samen met vele partners overgangen in de participatieketen versoepelen. Dat doen ze met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’. Binnen dit project zijn een aantal sporen te onderscheiden. Spoor 3 gaat over ‘meedoen op de best passende plek’. Tijdens een interactieve webinar op 26 oktober gaan we graag met jou en het ministerie van SZW in gesprek over dit onderwerp.

Spoor 3 van het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ gaat over de overgangen van bijvoorbeeld dagbesteding naar (beschut) werk, maar ook over de overgang van beschut werk naar regulier werk en eventueel weer terug. De overige sporen zijn:

  • Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt.
  • Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan.
  • Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief Tamara van Ark, toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 november 2019: ‘Voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen’.

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op 26 oktober 2020 van 14.00 tot 15.00 uur. Janne van Stokkom, beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW, en Hiske Andriessen, Beleidsadviseur publieke samenwerking bij Cedris, begeleiden het webinar. Meld je gratis aan door het inschrijfformulier in te vullen. Na aanmelding ontvang je minimaal een week van tevoren een link om deel te nemen, instructie en aanvullende informatie.