Hoe zorgt u er als jobcoach voor dat een match duurzaam is? Wat houdt het breed offensief in dat is aangekondigd door het ministerie van SZW? Welke regelingen en voorzieningen kunt u inzetten voor kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak? Tijdens de kenniskring jobcoaching op 26 maart 2019 krijgt u antwoord op deze vragen. Schrijf u nu in!

Programma

De middag vangt aan met een korte presentatie van Cedris over het breed offensief dat het kabinet is gestart om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Hebt u vragen, stel ze hier dan gerust. Daarna volgen er twee workshops:

  • Marjolijn Berend, landelijk adviseur werkgeversdiensten van het UWV, informeert u tijdens de workshop ‘Regelingen en voorzieningen’ over de middelen die u kunt inzetten voor kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak. De basis voor deze workshop vormt het door SBCM en Cedris uitgegeven Spoorboekje voor werkgevers. Tijdens de sessie wordt de inhoud van de regeling toegelicht, voor welke (sub)doelgroep deze bestemd is en hoe deze ingezet kan worden. Wederom is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunt u vooraf uw vragen insturen, zodat wij u maatwerk kunnen bieden.
  • Hans van Eijk, trainer van Combo Emonomy, geeft tijdens de workshop ‘De duurzame match’ antwoord op de vraag hoe je als jobcoach zorgt dat je invloed uitoefent op een match. Ook als u niet zelf aan het stuur zit. De kwaliteit van de match is namelijk een cruciale slaagfactor (of faalfactor!) voor een duurzame plaatsing. In de huidige praktijk is de bemiddeling vaak ‘losgeknipt’ van de coaching op de werkplek. De praktijk laat zien dat er vaak coaching plaatsvindt op niet passende werkplekken (‘mismatches’). Dit leidt tot uitval. Hoe kan dit anders?

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019 in Utrecht. De middag start om 12.30 uur met de inloop en een lunch. Om 13.00 uur gaat het programma van start. De bijeenkomst is om 16.30 uur afgelopen.

Aanmelden

Voor de bijeenkomst op 26 maart zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Het is jammer dat we niet alle belangstellenden kunnen ontvangen. De volgende bijeenkomst is op 4 juni 2019. Wilt u geïnformeerd blijven van de bijeenkomsten meld u zich aan voor onze nieuwsbrief.

Over de kenniskring jobcoaching

Cedris en SBCM startten de kenniskring jobcoaching in 2017. Op alle bijeenkomsten waren er jobcoaches aanwezig van publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven en jobcoachorganisaties.

Meer informatie

Hebt u vragen over de kenniskring jobcoaching of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM
T: 06 23 20 29 94
E: m.grootscholte@caop.nl

of

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl