In een serie van drie bijeenkomsten willen we verkennen hoe wijkteams en (sociale) werkbedrijven kunnen samenwerken om maatschappelijke participatie te bevorderen. Via de methode van de transitiearena kijken we wat nodig is om (het perspectief op) betaald werk dichterbij te brengen. Doe jij mee?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet hebben dezelfde doelstelling: mensen laten meedoen in de maatschappij. Of het nu gaat om meedoen in de wijk of meedoen op de arbeidsmarkt. Toch is er nog niet veel samenwerking en uitwisseling van ervaringen bij de uitvoering van deze wetten. Vanuit verschillende kanten klinkt de roep om hier verandering in te brengen. Om nieuwe wegen te bewandelen en meer samenwerking te creëren. Het is tijd om het oude los te laten en te experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. Movisie, SBCM en Cedris (die samenwerken in het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid) willen deze beweging ondersteunen en faciliteren. Daarom organiseren zij dit najaar een serie van drie transitiearena-bijeenkomsten.

Voor wie?

Er is plek voor negen lokale praktijken om mee te doen: professionals van (sociale) werkbedrijven* en sociale teams die al bezig zijn met nauwere samenwerking tussen wijkaanpak en dienstverlening gericht op werk. Per lokale praktijk kunnen drie tot vijf mensen komen. Wij verwachten dat je aan alle drie de bijeenkomsten deelneemt als ‘team’ dat beide invalshoeken – werk en wijk – verenigt. Liefst is er al een vorm van samenwerking, maar het is ook prima om deel te nemen als je nog in een verkennende of planvormende fase zit.

*Onder (sociale) werkbedrijven verstaan we alle gemeentelijke of verzelfstandigde organisaties die een rol spelen in de werktoeleiding en/of leerwerktrajecten bieden en/of (beschutte) werkplekken bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we doen?

Je volgt een serie van drie (gratis) bijeenkomsten. We beginnen met een korte uitleg van de transitietheorie van Drift en gaan aan de slag met de transitiearena. Per bijeenkomst presenteren een aantal deelnemers kort hun praktijkvoorbeeld (maximaal 15 minuten). Daarbij gaat het erom dat je de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen schetst. Tijdens de gesprekstafels gaan we vervolgens in kleinere groepen hier dieper op in en kun je gebruikmaken van de meedenkkracht van de groep. Zo leer je van andere lokale partijen en ga je met elkaar aan de slag.

Wanneer?

De drie transitiearena-bijeenkomsten vinden plaats op 18 september, 16 oktober en 20 november van 10.00 uur tot 13.30 uur (inclusief afsluitende lunch).
Inloop is mogelijk vanaf 9.30 uur.

Waar

The Colour Kitchen, Zuilen, Utrecht.

Interesse?

Lijkt het je wat om mee te doen? Meld je dan vóór 15 augustus aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Je leest meer over het programma in deze flyer.
Wil je graag meer informatie of twijfel je of dit iets voor je is? Neem dan contact op met:

Movisie
Marjet van Houten, E: M.vanHouten@movisie.nl, M:06 2481 1085
Martin van de Lustgraaf, E: M.vandeLustgraaf@movisie.nl, M: 06 5544 0515

SBCM en Cedris (Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid)
Heleen Heinsbroek (Cedris), E: hheinsbroek@cedris.nl, M: 06 5342 4591
Bruno Fermin (SBCM), E: b.fermin@caop.nl, M: 06 1278 6701