De Wmo en de Participatiewet hebben als doelstelling het bevorderen van een zo regulier mogelijke (arbeids-)participatie. Toch zien we dat deze werelden in de praktijk vaak nog gescheiden opereren. Vanuit verschillende kanten klinkt de roep om hier verandering in te brengen.

Dit vraagt om het bewandelen van nieuwe wegen en het creëren van meer samenwerking. Het is tijd om het oude los te laten en te experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. Movisie, SBCM en Cedris (die samenwerken in het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid) willen deze beweging ondersteunen en faciliteren. Hiertoe organiseren zij dit najaar een serie van drie transitiearena-bijeenkomsten.

Voor wie?

Er is plek voor negen lokale praktijken om mee te doen: professionals van (sociale) werkbedrijven* en sociale teams die al bezig zijn met nauwere samenwerking tussen wijkaanpak en dienstverlening gericht op werk. Per lokale praktijk kunnen drie tot vijf mensen komen. Wij verwachten dat je aan alle drie de bijeenkomsten deelneemt als ‘team’ dat beide invalshoeken – werk en wijk – verenigt. Liefst is er al een vorm van samenwerking, maar het is ook prima om deel te nemen als je nog in een verkennende of planvormende fase zit.

*Onder (sociale) werkbedrijven verstaan we alle gemeentelijke of verzelfstandigde organisaties die een rol spelen in de werktoeleiding van en/of het bieden van leerwerktrajecten en/of het bieden van (beschutte) werkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we doen?

Je volgt een serie van drie (gratis) bijeenkomsten. We beginnen met een korte uitleg van de transitietheorie van Drift en gaan aan de slag met de Transitiearena. Per bijeenkomst presenteren een aantal deelnemers kort hun praktijkvoorbeeld (max. 15 minuten). Hierbij gaat het om het schetsen van de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen. Tijdens de gesprekstafels gaan we vervolgens in kleinere groepen hier dieper op in en kun je gebruikmaken van de meedenkkracht van de groep. Zo leer je van andere lokale partijen en ga je met elkaar aan de slag.

Wanneer?

De serie van drie transitiearena-bijeenkomsten vindt plaats op 18 september, 16 oktober en

20 november van 9:30 (inloop) tot 13:30 uur (inclusief afsluitende lunch).

Waar

The Colour Kitchen, Zuilen Utrecht

Interesse?

Lijkt het je wat om mee te doen? Vul dan vóór 15 augustus het aanmeldformulier in. Je ontvangt voor aanvang een bevestiging met routebeschrijving.

Meer informatie

Meer informatie over het programma kun je vinden in deze flyer. Wil je graag mondeling meer informatie of je deelname afstemmen? Neem dan contact op met:

Movisie
Marjet van Houten, E: M.vanHouten@movisie.nl, M:06 2481 1085
Martin van de Lustgraaf, E: M.vandeLustgraaf@movisie.nl, M: 06 5544 0515

SBCM en Cedris (Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid)
Heleen Heinsbroek (Cedris), E: hheinsbroek@cedris.nl, M: 06 5342 4591
Bruno Fermin (SBCM), E: b.fermin@caop.nl, M: 06 1278 6701