Bij het begeleiden naar duurzaam werk wordt door sociaal werkbedrijven steeds vaker praktijkleren in samenwerking met het mbo ingezet. Zo krijgen mensen de mogelijkheid tijdens het werk en eventueel gecombineerd met lessen een praktijkverklaring in het mbo, een mbo-certificaat of mbo-diploma te halen. Hoe geeft Paswerk (Noord-Holland) vorm en inhoud aan praktijkleren? En hoe is de samenwerking in de regio tot stand gekomen? Dat bespreken we tijdens de derde digitale bijeenkomst van het Lerend netwerk Praktijkleren in de SW op 26 november 2020.

De derde bijeenkomst staat in het teken van ‘Perspectief Leerwerkbedrijven’. Een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio, Dunamare onderwijsgroep, ROC Nova College, Kenter Jeugdhulp en Paswerk geeft vorm aan diverse leerwerkbedrijven. Dit betekent dat jongeren en statushouders door werkervaring, onderwijs in de praktijk en individuele zorgverlening op maat de stap naar een betaalde baan maken.

Aanmelden

De derde digitale bijeenkomst van het Lerend netwerk Praktijkleren in de SW vindt plaats op 26 november 2020 van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur. Meld je nu aan!