Ruim 60 procent van de Wajongers die starten met jobcoaching werkt na drie jaar nog steeds (of weer). De helft van deze groep werkt dan nog altijd met een jobcoach. En ongeveer de helft van de WGA’ers die starten met jobcoaching werkt na drie jaar nog steeds (of weer). Twee derde van deze groep werkt dan zonder jobcoach. Dat blijkt uit het onderzoek Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach, uitgevoerd door onderzoeksbureau SEOR, in opdracht van UWV en het ministerie van Sociale Wetenschappen en Werkgelegenheid.

Tussen 2013 en 2018 zijn ongeveer 25.000 mensen gestart met een baan waarbij zij vanuit UWV begeleiding kregen van een jobcoach. Van deze groep heeft 95% een Wajonguitkering en 5% een WGA-uitkering. Er zijn vier subgroepen waarneembaar:

  • een deel is al vrij snel zonder jobcoach aan het werk;
  • een deel blijft langdurig werken met een jobcoach;
  • een deel verliest vrij snel het werk en blijft daarna lange tijd zonder werk;
  • een deel wisselt in de jaren na de start van de jobcoaching meerdere keren van arbeidsmarktpositie (wel/geen werk, met/zonder jobcoach).

Deze vier groepen, die ongeveer even groot zijn, zijn zichtbaar bij zowel de Wajongers als de WGA’ers.

Onbeperkt aan het werk

Er was nog weinig bekend over hoe het Wajongers en WGA’ers vergaat op de arbeidsmarkt. Dit kwantitatieve onderzoek brengt in beeld hoe het de mensen die werk(t)en met een jobcoach vergaat op de arbeidsmarkt, en welke begeleiding ze daarbij hebben gekregen. Daarnaast is geïnventariseerd of er manieren zijn waarop de netto-effectiviteit van jobcoaching kan worden gemeten. Het onderzoek valt binnen het gezamenlijke onderzoeksprogramma van UWV en het ministerie naar de effectiviteit van de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking: ‘Onbeperkt aan het werk’.

Zie voor het volledige rapport Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach.