Een resultaatgerichte aanpak en inzicht in de knelpunten van je eigen en andere organisaties vergroot de wendbaarheid en veranderkracht van sociale werkbedrijven (SW-bedrijven). Dat is de belangrijkste les van de eerste ronde van het leertraject scenariodenken, dat op 8 december 2020 werd afgesloten met een digitale slotbijeenkomst. Na drie gezamenlijke online bijeenkomsten, overleggen binnen leergroepen, presentaties en workshops binnen de eigen organisaties met en voor stakeholders, presenteerden de deelnemers de eindresultaten aan elkaar.

‘Het is belangrijk te denken in scenario’s in plaats van proberen de toekomst te voorspellen.’

Vergroten wendbaarheid en veranderkracht

De sociale werkgelegenheid is in beweging; de rol van sociaal werkbedrijven en sociale ondernemingen in de regionale arbeidsmarkt is aan het veranderen. Deze verandering biedt kansen en uitdagingen voor de toekomst. Om goed op deze veranderingen in te spelen en te onderzoeken op welke wijze SW-bedrijven hun expertise zo effectief mogelijk inzetten, bieden we een leertraject scenariodenken aan. Hiermee helpt het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid bij het nadenken over de toekomst van sociale werkgelegen­heid.

Scenariodenken

Scenariodenken is een beproefde werkwijze om meerdere toekomstscenario’s te verkennen. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s en kansen die elk van deze scenario’s een organisatie kan bieden. Voor veel soorten veranderingen in de ‘omgeving’ van organisaties zijn al scenario’s en bijbehorende handelingsperspectieven ontwikkeld. Daarvan leren geeft inzicht in en aanknopingspunten voor de toekomst en vergroot de weerbaarheid van jouw onderneming.

Goed om toekomstgericht en breed te kijken en niet alleen uit te gaan van datgene dat je verwacht dat gaat gebeuren.’

Interne betrokkenheid

Voor deelnemers van het leertraject werd inzichtelijk welke handelingsperspectieven het best toepasbaar zijn voor hun eigen organisatie. Daarnaast bleek dat inzicht in de methode van scenariodenken ook veel kan bijdragen aan de interne betrokkenheid, de bereidheid om vooruit te denken en creatief na te denken over de handelingsopties. Scenariodenken verrijkt je mogelijkheden als organisatie om eens op een andere manier te denken en een methode te leren die je vaker in kunt zetten.

‘Betrokkenheid van collega’s binnen alle lagen van de organisatie inspireert en versterkt de denkkracht.’