Op 29 oktober bood Jopie Nooren, voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus, de eindrapportage Zichtbaar in Werk aan staatssecretaris Tamara van Ark aan. Aandacht voor mensen met een visuele beperking is hard nodig: van de mensen in de beroepsbevolking die slechtziend of blind zijn in Nederland heeft slechts een derde werk, terwijl twee derde van de totale beroepsbevolking werkt. Dat moet echt anders en daar zijn volop kansen voor.

De afgelopen drie jaar werkten vertegenwoordigers uit vier arbeidsmarktregio’s en landelijke experts samen aan de begeleiding naar werk van jonge mensen die blind of slechtziend zijn. In het project Zichtbaar in Werk is een aanpak of werkwijze ontwikkeld die in alle arbeidsmarktregio’s gebruikt kan worden. Daarnaast is er ook een kennisportaal zichtbaarinwerk.nl opgezet. Een website waarop uitgebreide informatie voor de jonge werkzoekenden, werkgevers en bemiddelaars naar werk overzichtelijk verzameld is. Dit project is financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SBCM, Instituut Gak en Bartiméus.

Beter zicht op mensen met een visuele beperking zonder baan

Op basis van de aanpak worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Vergroot de bekendheid van mogelijkheden van werken met een visuele beperking onder klantmanagers/bemiddelaars, mensen met een visuele beperking en werkgevers.
  • Stel per regio een ambassadeur voor werkzoekenden en voor collega-begeleiders en werkgevers aan met kennis en expertise op het gebied van het leven met een visuele beperking. Deze ambassadeurs beschikken over de basisinformatie over werken met een visuele beperking en zijn het gezicht naar buiten.
  • Informeer jongeren, hun ouders en begeleiders al op school over de werkmogelijkheden. Jongeren krijgen handvatten waarbij hun talenten zichtbaar zijn en helder is welke ondersteuning ze nodig hebben om duurzaam aan werk te komen en te blijven.

Vereenvoudig en professionaliseer de toegang tot de voorzieningen

Er zijn voorzieningen en bruikbare technologische ontwikkelingen die onmisbaar zijn voor mensen met een visuele beperking die willen werken. Mensen met een visuele beperking, maar ook werkgevers hebben behoefte aan een centraal punt van waaruit de hulpmiddelen op maat en snel beschikbaar kunnen worden gesteld.

Kom tot één servicepunt voor werken met een visuele beperking

Er is behoefte aan bundeling van informatie, kennis, advies en ondersteuning voor werken met een visuele beperking in één steunpunt. Hierbij worden digitale middelen (portal www.zichtbaarinwerk.nl) ingezet, maar ook telefonische en persoonlijke expertise is beschikbaar.

Lees de eindrapportage Zichtbaar in werk.