Meer inzicht krijgen in de afwegingen en keuzes die re-integratieprofessionals en jobcoaches maken bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Daar gaat het om in het onderzoek dat Panteia, ZINZIZ en Muzus uitvoeren met subsidie van UWV.

Het onderzoek vormt een belangrijke wetenschappelijke basis om de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking verder te kunnen verbeteren. Daarom vragen we je mee te werken aan het onderzoek en de enquête in te vullen. Dit kost ongeveer 10-15 minuten van je tijd.

Om je te bedanken voor je medewerking kun je gratis deelnemen aan één van de volgende inspirerende workshops, exclusief voor deelnemers aan het onderzoek:

  • Maatwerk of willekeur? Reflectie op afwegingen in de keten van re-integratie en jobcoaching
  • Professionele intuïtie bewust bekwaam inzetten bij afwegingen op casusniveau bij re-integratie en jobcoaching
  • Shared decision-making: samen afwegen bij re-integratie en jobcoaching

Doe nu mee aan de enquête.

Invullen kan tot 1 juli 2021. Als je aan het eind van de enquête je contactgegevens invult, benadert Panteia je om een workshop uit te kiezen.

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kun je terecht bij Rosanne Oomkens, projectleider van het onderzoek ‘Afwegingen bij Re-integratie & Jobcoaching’. Meer informatie over onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching lees je op deze website.