De waarde van werk is meer dan alleen het salaris dat op jouw bankrekening wordt gestort. Het geeft ritme, draagt bij aan gezondheid en helpt om mee te draaien in de samenleving. Maar hoe organiseer je waardevol werk voor iedereen? Dat ontdekken we tijdens het congres Waardevolwerk / Werkvolwaarde dat op 3 juni 2021 om 14.00 uur wordt georganiseerd door het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. In talkshowvorm spreken we onder meer over waarde van werk innovatie, praktijkleren en simpel switchen.

Waarde van werk

Na een korte opening van Arend Pieterse van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gaan we in gesprek met Peter Brouwer, programmamanager inclusieve arbeidsmarkt van de Goldschmeding Foundation, over de waarde van werk. Hoe kijken mensen aan tegen de waarde van werk? Is die waarde voor iedereen hetzelfde? Wat bepaalt die waarde van werk nou precies? Met de Waarde van Werk Monitor wordt de waarde en waardering van werk in beeld gebracht. De ontwikkelingen in de loop van de tijd worden daarin meegenomen, in het bijzonder als gevolg van de coronacrisis.

Werkinnovatie Prijs

Yvette Koedijk (Start Foundation), Jiske Kiers (Werkse!) en Peter van ’t Klooster (Pantar) vertellen over de initiatieven die in 2021 de Werkinnovatie Prijs wonnen. Hoe staat het ervoor met de plannen van Pantar voor de circulaire hub? Waar lopen zij tegenaan aan in de praktijk? En hoe gaat het bij Werkse! met de ontwikkeling van de Zorghub? Zijn de eerste mensen al aan het werk? Hoe gaat het met deze projecten en waarom zijn deze interessant voor andere regio’s?

Het rendement van inclusieve technologie

Er komt steeds meer technologie beschikbaar die actief inspeelt op de mogelijkheden van mensen met een beperking. En dat maakt hen ook aantrekkelijk voor werkgevers die verder kijken. Leendert Bos (Kennisalliantie Inclusie en Technologie & Cedris) vertelt over een aantal kansrijke technologieën in relatie tot verschillende groepen mensen die daarmee uit de voeten kunnen. Marieke op de Weegh (Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland) spreekt dagelijks ondernemers over de uitdagingen waar zij voor staan en gaat in op de kansen en uitdagingen voor werkgevers in relatie tot inclusie en nieuwe technologie. Het levert mooie inzichten op waar je na deze sessie mee aan de slag kunt.

Praktijkleren

Om mensen te begeleiden naar werk wordt steeds vaker praktijkleren ingezet, in samenwerking met het mbo. Op die manier kunnen mensen een praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma halen. Dit doen ze tijdens het werk en eventueel gecombineerd met lessen. Stroomopwaarts werkt succesvol met een uitgebreid aanbod aan leerlijnen. Teammanager Eric van de Westerlaken vertelt over de kansen die praktijkleren met een praktijkverklaring met zich meebrengt. Ook gaan we in gesprek met een medewerker en de Marlijn Academie die een leidende rol vervult in de regionale pilot West-Brabant.

Simpel Switchen

Wie een stap zet van uitkering naar werk of vice versa, kan in een lastige situatie terechtkomen. Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Er zijn verschillende initiatieven opgezet om mensen te laten doorstromen van dagbesteding naar ( beschut) werk, maar ook weer een weg terug te bieden als dat nodig blijkt. Zo heeft de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen een nieuwe benadering van arbeidsmatige dagbesteding opgezet. Op 3 juni vertellen we hier meer over.

Cedris Waarderingsprijs

Als klap op de vuurpijl lanceert Cedris de derde Cedris Waarderingsprijs. De prijs is bedoeld voor bijzondere initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. De winnaars ontvangen een cheque van € 2.500. In 2020 ging de prijs naar het project SprincPlank van Sprinc, een traineeship voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in diverse Parkstadgemeenten. Kandidaten worden in 13 weken richting werk begeleid via een stage en een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling. Wie treedt er in de voetsporen van Sprinc?

Ben jij beleidsmaker in een sociaal werkbedrijf of een sociale organisatie, werk je voor een gemeente of de overheid of ben je een geïnteresseerde ondernemer? Meld je aan voor het congres en we zien je graag op 3 juni! Tot dan!