Paul Stamsnijder, oprichter en managing partner van de Reputatiegroep, gaat op dinsdag 3 december 2019 tijdens een inspiratiesessie in gesprek met aanwezigen over de uitdagingen waar zij voor staan op het gebied van positionering en stakeholdermanagement. In deze sessie komen vraagstukken naar voren als: Hoe kun je werken vanuit de context van een veranderende samenleving? En heb je het inzicht in verwachtingen van je interne en externe stakeholders om een maatschappelijk betekenisvolle positie in te nemen?

De sessie heeft als doel:

  • Urgentie benoemen: we hebben een gedeelde uitdaging.
  • Perspectief schetsen: wat kunnen we (samen) bereiken?
  • Handelingsperspectief duiden: hoe zorg je voor een kanteling in de beeldvorming?
  • Delen best practices.

Regie pakken in het maatschappelijke debat

Het is in het werkveld van de sociale werkgelegenheid een uitdaging om de schijnbare paradox sociaal vs. economie te overbruggen. Tegelijkertijd ligt er ook een kans voor de leden als zij werken vanuit een heldere positionering. Dit betekent dat leden meer regie pakken in het maatschappelijke debat (minder reageren, meer agenderen) om het nieuwe perspectief te bevestigen. Zoals ook wordt gesteld: ‘We willen geen SW-bedrijf meer genoemd worden omdat we een veel bredere opdracht (willen) hebben’. Het is van belang om daarbij onderscheid te maken naar opdracht en context.

Programma

De inspiratiesessie bestaat uit drie delen:

  1. Observaties van buiten naar binnen : het gewenste en het ongewenste beeld van de sector/ het bedrijf. Eventueel worden ook best practices gedeeld van organisaties.
  2. Gluren bij de buren: hoe bouwt men in andere (semipublieke) sectoren met hun stakeholders aan vertrouwen?
  3. Handvatten: welke stappen kun je zetten om te komen tot een betere positionering en relatie met stakeholders?

Waar en wanneer

Het kennisplatform werkgeversdienstverlening wordt gehouden op dinsdag

3 december bij Cedris in Utrecht. De middag start om 12.30 uur met de inloop en een lunch. Om 13.00 uur start het programma. De bijeenkomst is om 16.30 uur afgelopen.

Voor wie

De bijeenkomst richt zich op professionals die bezig zijn met werkgeversdienstverlening in het publieke domein. Het onderwerp is interessant voor mensen die zich bezighouden met strategie en het managen van de relaties met belangrijke stakeholders (gemeenten en bedrijven).

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in om je in te schrijven.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Wanneer je binnen twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, moeten we 50 euro in rekening brengen.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Susan van Hoegee, projectleider van Cedris
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 13 24 54 38

of

Leendert Bos, Senior Adviseur Innovatie en Sociaal ondernemen van Cedris
E: lbos@cedris.nl
T: 06 83 96 69 36