Op 4 februari 2019 heeft de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bekend gemaakt in welke arbeidsmarktregio’s de ‘Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo’ van start gaan. Het gaat om de volgende regio’s, met daarbij vermeld de bij de pilot betrokken SW-bedrijven:

Regio SW-bedrijf
Friesland Geen SW-bedrijf aangesloten
Groningen en Noord-Drenthe Wedeka
Drenthe Menso (samenwerking met EMCO-groep)
Zwolle Noord West Groep, Wezo, Impact (Larcom en Reestmond sluiten op termijn aan)
Twente SWB Hengelo
Noord-Holland-Noord WerkSaam Westfriesland
Rijnmond Stroomopwaarts (Webego en Voorne Putten Werkt volgen op termijn)
West-Brabant WVS Roosendaal
Noord-Oost-Brabant IBN, Weener XL en WSD
Midden-Limburg Werk.Kom
Zuid-Limburg MTB Maastricht

Praktijkverklaring

Een praktijkverklaring helpt mensen zonder diploma verder op de arbeidsmarkt. De verklaring is een bewijs dat iemand gekwalificeerd is voor een bepaald werkproces. In een nieuwe pilot met praktijkverklaringen wil Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een aanpak ontwikkelen voor een brede groep zonder diploma. De pilot richt zich dus niet alleen op minder zelfredzame jongeren vso/pro, zoals bij ‘Opstap naar werk met een praktijkverklaring’.

Leerbaan en begeleiding

De werkende of werkzoekende doorloopt een intensieve periode van werken en leren. In de praktijk van een erkend leerbedrijf leert hij de vaardigheden aan, die zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiestructuur. De invulling van de pilots is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Als de deelnemers het traject goed hebben afgerond, ontvangen ze een praktijkverklaring voor de werkprocessen die ze beheersen.

Ombuigen ‘Opstap naar werk met een praktijkverklaring’

Sinds 2015 bestaat de Boris Praktijkverklaring voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vso. Geïnspireerd op het succes van de Borisaanpak zijn SBCM, Cedris en SBB in 2017 de verkenning ‘Opstap naar werk met een praktijkverklaring’ gestart voor vso/pro, waarbij in de slipstream andere doelgroepen werden meegenomen. Deze verkenning krijgt voor de brede doelgroep een vervolg in de pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. Dit betekent onder meer dat SW-bedrijven die hiermee willen werken moeten samenwerken met een mbo-school. Daarnaast blijft de praktijkverklaring voor leerlingen uit het Pro/VSO ook bestaan.

Ook deelnemen?

De komende maanden kunnen arbeidsmarktregio’s en SW-bedrijven die ook aan de pilot willen deelnemen dit kenbaar maken bij SBB. Zij maken dan al gebruik van de ervaringen uit de nu startende pilots.

Informatie

• Meer informatie over ‘Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo
• Meer informatie over de verkenning ‘Opstap naar werk met een praktijkverklaring’

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Arjan van der Borst:
T: 06 20 54 23 58
E: a.vanderborst@caop.nl