Financiële problemen vormen vaak een belemmering om aan het werk te gaan of te blijven. Samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van de schuldhulp is daarom cruciaal. In 2020 zijn het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en Schouders Eronder daarom gestart met het leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden. Vanuit de methodische aanpak van Schouders Eronder werden gemeenten en hun samenwerkingspartners ondersteund in het methodisch verkennen van dit vraagstuk: wat zijn de knelpunten op dit thema? Vervolgens is er gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Inzichten themabijeenkomst

Tijdens de themabijeenkomst op 20 mei zijn de inzichten uit dit leernetwerk gedeeld met andere belangstellenden. De themabijeenkomst werd afgetrapt door Huib van Olden, wethouder van ’s-Hertogenbosch en voorzitter van SBCM. En in die laatste rol verbonden aan het Kenniscentrum. Huib pleit voor slimme samenwerking. Dat is nodig om mensen met geldzorgen goed te helpen. ‘Dat vraagt om partijen die over de eigen schutting, over het belang van de eigen organisatie, heen durven te kijken’, aldus Huib. ‘We moeten ons echt voortdurend afvragen hoe het leven van die burger met geldzorgen eruit ziet en hoe we hem of haar nu goed van dienst kunnen zijn.’

Meer weten?

Lees het volledige verslag van deze themabijeenkomst op de pagina ‘Schulden en werk’ .  Je vindt daar ook een whitepaper met meer opbrengsten uit het leernetwerk. Meer informatie over het leernetwerk vind je ook in een artikel op de website van Schouders Eronder.