Met de invoering van de WAB op 1 januari 2020 is er een hoop veranderd voor werkgevers en werknemers. Tijdens de tweede kennissessie over de WAB op 12 maart gaf Henriëtte Postma van ARTRA een presentatie over de belangrijkste ontwikkelingen en gaf zij antwoord op enkele vraagstukken. Deze vragen en antwoorden zijn verwerkt in de presentatie.

Tijdens de introductie werd de nadruk gelegd op: Waar staat iedereen nu? Wat zijn de knelpunten geweest tijdens implementatie? Werd er vooral ingegaan op aspecten die betrekking hebben op Payrolling? Vervolgens werd er in groepjes ervaringen uitgewisseld met als vraagstukken:

  • Wat zijn de belangrijkste zaken die je gewijzigd/aangepakt hebt in de dagelijkse praktijk?
  • Hoe zijn de contacten met de inleners/opdrachtgevers verlopen? Hoe hebben zij gereageerd?

De uitwerkingen van de uitwisseling in de groep werd plenair teruggekoppeld. De gevolgen van de WAB voor de werknemer kwamen ook regelmatig aanbod. ‘Gelijke beloning voor gelijk werk’ zorgde voor de nodige discussie over zaken als een ‘ondernemers-cao’, werken met toelagen en tijdelijk de cao SW volgen. De middag werd afgesloten met het onderwerp: Transitievergoeding.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform detacheren of over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl

Of Arjan van der Borst, projectleider SBCM
T: 06 20 54 23 58
E: avanderborst@caop.nl