Afgelopen zomer was het een gezellige drukte in het bedrijfsrestaurant van UW in Utrecht: 43 werkzoekenden voerden gesprekken met één of meer van de acht aanwezige werkgevers. UW re-integratie was gastheer voor een van de vele Meet&Greets die Onbeperkt aan de Slag organiseert.

Klaar voor de arbeidsmarkt

‘We hadden daar als sociaal werkbedrijf een dubbelrol’, zegt accountmanager UW Marijn Gelderloos. ‘We zochten medewerkers voor onze afdelingen groen, metaal en schoonmaak, maar we zochten ook werkgevers voor drie SW-medewerkers van ons die klaar zijn voor de arbeidsmarkt.’ Na de Meet&Greet nodigde Gelderloos de medewerkers die geïnteresseerd waren in een baan bij UW uit voor een vervolggesprek. Daarna gingen ze nog op gesprek bij een van de afdelingen die mensen nodig had. Inmiddels is één kandidaat begonnen en bij drie anderen is sprake van een proefplaatsing. Gelderloos is tevreden over dit resultaat. De eigen UW-kandidaten bij een andere werkgever geplaatst krijgen is lastiger. Sommige werkgevers nemen liever geen WIA-medewerkers aan, omdat ze voor hen minder subsidie krijgen dan voor bijvoorbeeld Wajongers.

Sociaal

Gelderloos was al vaak bij Meet&Greets van Onbeperkt aan de Slag elders in het land. ‘Het zijn altijd superleuke en drukbezochte bijeenkomsten. De kandidaten schuiven aan bij werkgevers die ze interessant vinden. De gesprekken gaan vooral over: wie ben jij als persoon? Wat zou jij kunnen doen in ons bedrijf? Het is een goede manier om grote, reguliere werkgevers die zich als sociaal willen profileren, te confronteren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ Om twee redenen kan ze SW-bedrijven aanraden om een Meet&Greet van Onbeperkt aan de Slag te hosten. ‘Als je mensen zoekt, is dit een mooie manier om je bedrijf als werkgever te profileren. Ook kun je aan reguliere bedrijven als Jumbo en Rabobank laten zien wat je als sociaal werkbedrijf te bieden hebt. Je profileert daarmee ook je medewerkers als kandidaten voor die bedrijven.’

Vooroordelen

‘We zijn geen stichting of goed doel, maar een social enterprise’, zegt Saskia Rosmalen, directeur van Onbeperkt aan de Slag. De medewerkers hebben zelf allemaal een arbeidsbeperking en zijn daarmee goede rolmodellen. ‘In 2014 zijn we ermee begonnen omdat we van werkgevers hoorden: ‘we willen wel wat met mensen met een beperking, maar we hebben geen idee hoe we dat moeten aanpakken en hoe we ze kunnen ontmoeten.’ Ook hoorden we van Wajongers die steeds afgewezen werden. Er zijn veel vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking. Onze visie is: je gaat pas met mensen werken als je ze kent.’ Het begin was een digitaal platform waarop mensen met een arbeidsbeperking – met of zonder een doelgroepenregistratie – een profiel konden aanmaken. Toen er 100 mensen op stonden, begon Onbeperkt aan de Slag met de Meet&Greets. ‘Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar daar op een heel laagdrempelige en informele manier ontmoeten. Dat is belangrijk, want voor werkzoekenden die nog nooit een werkgever hebben gesproken, is het heel spannend. Sommige werkgevers vinden het ook heel spannend.’

Rumoerig

Twee keer per week is er ergens in het land een Meet&Greet. Het informele karakter van de bijeenkomsten is goed voor de mensen die het heel spannend vinden om een werkgever te spreken, maar heeft ook wel wat nadelen. Rosmalen: ‘Het is niet zo gestructureerd. De gesprekken zijn niet als speeddates afgebakend in tijd, want dat werkt niet voor iedereen. Denk aan doven die met een tolk erbij moeten praten. Voor slechthorenden en mensen met autistische kenmerken kan het lastig zijn dat het rumoerig is. We zoeken dan wel een rustigere plek om te praten.’

Inmiddels hebben ruim 3.000 mensen via de Meet&Greets een baan gevonden. Op dit moment zijn er bijna 10.000 werkzoekenden met een beperking ingeschreven.

Werkcafé’s

Onbeperkt aan de Slag organiseert ook graag Werkcafé’s in SW-bedrijven. ‘Sommige mensen vinden het echt heel moeilijk om met een werkgever te spreken. In het Werkcafé bereiden we mensen die moeten uitstromen voor op een Meet&Greet. SW-bedrijven doen dat zelf misschien ook, maar wij doen het vanuit werkgeversperspectief. We hebben mensen uit het bedrijfsleven als mentor’, zegt Rosmalen.


Meet & Greet-host

Als bedrijf een Meet&Greet van Onbeperkt aan de Slag hosten betekent: het bedrijfsrestaurant beschikbaar stellen van 14.30 tot 17.30 uur en koffie en thee verzorgen en een drankje en hapje tijdens de Meet&Greet. Onbeperkt aan de Slag doet de rest. Ze nodigt werkgevers uit met vacatures en werkzoekenden uit hun eigen bestand. Ook schrijven ze SW- en re-integratiebedrijven aan met de vraag of ze kandidaten hebben. Onbeperkt aan de Slag kiest locaties die goed bereikbaar zijn met ov en goed (rolstoel)toegankelijk zijn.


Wil je in jouw SW-bedrijf ook een Meet&Greet of een Werkcafé laten organiseren door Onbeperkt aan de Slag? Neem contact op met:

Saskia Rosmalen
M 06 14 79 27 77

Of meld je online aan.