Online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd

Den Haag, 28 maart 2019
Staatssecretaris Tamara van Ark, website Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid
Foto Martijn Beekman

Met een druk op de knop heeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) op 28 maart 2019 het nieuwe online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd. Initiatiefnemers SBCM en Cedris bundelen op dit Kenniscentrum alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid.

‘Met dit Kenniscentrum komt een inclusieve arbeidsmarkt een stapje dichterbij. Actuele kennis en de juiste tools helpen immers meer werkzoekenden met een beperking aan een betaalde baan. Dat is onze gezamenlijke ambitie’, zegt Van Ark over het Kenniscentrum.

Huib van Olden, voorzitter SBCM: ‘De kracht van het Kenniscentrum ligt in het zich direct richten op beleid, uitvoering en de werkzoekende zelf. Beleidsmakers vinden bijvoorbeeld informatie over de inzet van techniek om mensen meer mogelijkheden te bieden op passend werk. De jobcoach kan zich aanmelden voor een landelijke kenniskring met vakgenoten. De werkzoekende leert werknemersvaardigheden. Het Kenniscentrum ondersteunt alle schakels en verbindt daarbij kennis met praktijk.’

Job Cohen, voorzitter Cedris: ‘Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan vraagt om de juiste kennis, ervaring en kunde. Die moeten overal in het land beschikbaar zijn. Het bundelen, verder ontwikkelen en centraal beschikbaar stellen van dat alles is meer dan ooit nodig om een werkelijke inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Daar dragen we op deze manier aan bij.’

Groeiende doelgroep nog onvoldoende aan het werk

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt komen kwetsbare groepen moeilijker aan betaald werk en behouden in mindere mate hun baan. Gemeenten blijven achter in de uitvoering van de Participatiewet, terwijl jaarlijks het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Gemeenten hebben te maken met veel verschillende doelgroepen die maatwerk nodig hebben, zoals statushouders en mensen met een GGZ-verleden of degenen die eerder een beroep konden doen op de Wajong. Op een toegankelijke manier vinden direct betrokkenen op het Kenniscentrum informatie over alle functionaliteiten om kwetsbare groepen aan werk te helpen: Werkfit maken, Matching en begeleiding, Passend werk, Detachering, Beschut werk en Werkgeversnetwerk.

Alle spelers

Waar voorheen initiatieven zich richtten op de verschillende spelers, bedient het Kenniscentrum ze allemaal: beleidsmaker/beslisser, professional/expert en werkzoekende/werknemer.

In haar verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen onder de Participatiewet spreekt de SER van de noodzaak van een landelijk dekkende sociale infrastructuur om met de juiste instrumenten de doelen van Participatiewet en de banenafspraak te halen. Het Kenniscentrum faciliteert deze infrastructuur.

Volg het Kenniscentrum op Twitter en LinkedIn.