‘Onbeperkt ontwikkelen’: dat is het thema van het jaarcongres van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het congres wordt op 4 juni 2020 in Lelystad gehouden. Eén van de sprekers is Menno Lanting, auteur van het boek ‘Connect’ en expert op het gebied van leiderschap, innovatie en werken in een snel veranderende wereld.

Hoewel het vanwege de coronacrisis onmogelijk is om ver in de toekomst te kijken, zijn de voorbereidingen voor het congres van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid van 4 juni toch al in volle gang. In de hoop uiteraard dat de situatie tegen die tijd veranderd is. En we allemaal weer ‘gewoon’ bij elkaar kunnen komen. Met als inhoudelijk bespreekpunt: ‘Onbeperkt ontwikkelen’.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt

Opleiden en ontwikkelen is nodig om werk bereikbaar te maken voor die mensen voor wie een normale baan niet heel gewoon is. Want we willen niet terug naar de sociale werkplaatsen van vroeger, maar vooruit om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Innovatie en ontwikkeling zijn dan noodzakelijk. Om mee te bewegen op nieuwe ontwikkelingen en om samen slimme oplossingen te creëren. Met steeds dat ene doel voor ogen: een arbeidsmarkt waar iedereen meedoet.

Leren van startups

Spreker, auteur en innovator Menno Lanting is op 4 juni present in Lelystad om een bijdrage aan het congresthema te leveren. Hij gaat in op het bekende verschijnsel dat gevestigde organisaties het vaak lastig vinden om zich aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Immers: hun bestaande structuren en businessmodellen zijn gebaseerd op oude uitgangspunten. Hoe zorg je er als organisatie dan toch voor dat je wendbaar blijft? En wat valt er te leren van startups en andere nieuwe toetreders in de markt?

Wil je  erbij zijn? Blokkeer dan 4 juni alvast in je agenda!

Over ‘Onbeperkt ontwikkelen’

Organisatie: Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid
Datum: 4 juni 2020, in de middag
Locatie: Agora, Lelystad