Het begeleiden van iemand met een psychische aandoening of een gedragsprobleem vergt soms wat extra aandacht. Met de e-learning ‘Observeren kun je leren’ en de e-learning begeleidingskaarten Psychische aandoeningen geven we je concrete tips en helpen we je hierbij.

Uit de praktijk blijkt dat objectief observeren lastig is. Om je observatievermogen te helpen verbeteren heeft het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid daarom de e-learning ‘Observeren kun je leren’ ontwikkeld. Met deze online module kun je jezelf vaardigheden aanleren die je helpen om objectief te observeren. Naast vaardigheden zoals luisteren, kijken, voelen en toetsen, komen verschillende vormen van observeren en veelvoorkomende valkuilen aan bod.

Begeleidingskaarten Psychische aandoeningen

Gedurende de e-learning Observeren kun je leren maak je gebruik van de begeleidingskaarten Psychische aandoeningen. Deze kaarten zijn ontwikkeld voor coaches, begeleiders en werkgevers, als hulpmiddel bij de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Ze gaan uit van de principes ‘wat zie ik’ en ‘wat doe ik’ en helpen om te komen tot een gemeenschappelijke, op elkaar afgestemde aanpak van medewerkers met een psychische aandoening of gedragsproblemen. Je kunt de begeleidingskaarten ook los van de e-learning gebruiken.

Gebruikers zijn enthousiast over de begeleidingskaarten. Marijke van der Pal, adviseur leren en ontwikkelen bij UWV: ‘De begeleidingskaarten en filmpjes maken het mogelijk om te praten over de kenmerken van gedrag en wat dat betekent voor het werk dat de collega doet en de ondersteuning die dat vraagt. Dan praat je niet over ziekte of gebrek, maar over wat iemand nodig heeft om zijn werk te doen. De begeleidingskaarten en filmpjes zijn daarbij een mooi hulpmiddel.’