Relevant onderzoek voor het arbeidsparticipatie- en re-integratiebeleid van jongeren met een arbeidsbeperking: dat is te vinden in een onderzoekscahier op de website van Divosa. Onlangs is dit cahier aangevuld met nieuwe onderzoeken.

Sinds begin vorig jaar zijn de onderzoeken gebundeld in het cahier te vinden. Om snel je weg in het cahier te kunnen vinden, zijn de onderzoeken geordend naar een aantal beleidsthema’s, zoals ‘Re-integratie-instrumenten’, ‘Oud & nieuw beschut werk’ en ‘Samenwerking & integrale benadering’. Elk onderzoek is bovendien voorzien van een toegankelijke tekst met de belangrijkste bevindingen overzichtelijk op een rij. Het cahier is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en werkbedrijven.

Actuele onderzoeken

Onlangs is het cahier aangevuld met nieuwe onderzoeken. Zo bevat het nu ook de evaluatie ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Ook zijn een onderzoek naar praktijkleren, een samenwerking van mbo-scholen en SW-bedrijven toegevoegd, en een evaluatie van beschut werk onder de Participatiewet.

Samenwerking van verschillende kennisinstellingen

Het cahier is een initiatief van VU en Divosa en is een samenwerking van verschillende kennisinstellingen, waarin ook het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid participeert.

Meer weten?

Bekijk het Onderzoekscahier Arbeidsparticipatie jongeren met een beperking