Een aantal jaren terug verwachtte de gemeente Lelystad banengroei op de Flevolandse arbeidsmarkt. Om er voor te zorgen dat die groei niet voorbij ging aan de inwoners die al het langste langs de kant stonden, ontwikkelde Werkbedrijf Lelystad, samen met onderzoekers van hogeschool Windesheim en TNO en de regionale werkgevers de Nieuwe Banenmethodiek. In deze methodiek vormen concrete, nieuwe banen die in de nabije toekomst ontstaan bij deelnemende regionale werkgevers het startpunt van een leerwerktraject. In het afgelopen jaar hebben de onderzoekers de toepassing van de methodiek in het WijkLeerbedrijf gemonitord. Door corona konden zij meteen ook zien hoe de methodiek zich houdt in de context van een economische crisis. De resultaten staan nu beschreven in een handzame brochure Nieuwe Banenmethodiek en WijkLeerbedrijf Zorg met de opbrengsten, lessen en een stappenplan.

Casus Wijkleerbedrijf Zorg

Centraal in de brochure staat de casus van het Lelystadse WijkLeerbedrijf voor de zorg. Dat is gestart als samenwerkingsverband tussen Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade Vitree en Calibris Advies. De coördinatie en projectleiding was in handen van Calibris Advies, die dit concept ook elders in het land succesvol had ingezet in de zorg. Naast de algemene uitgangspunten van de Nieuwe Banen methodiek zijn de volgende punten kenmerkend voor het WijkLeerbedrijf Zorg:

  1. Het Werkbedrijf geeft met meerdere werkgevers in de zorg een inleertraject voor vergelijkbare functies vorm.
  2. Kandidaten leren groepsgewijs. Er wordt gebouwd aan een veilige leeromgeving, met een groepsdynamiek waarin elkaar helpen en stimuleren centraal staat. Dit draagt, naast de inhoud van het traject, bij aan het vertrouwen van de deelnemers in hun eigen kunnen en hun ontwikkeling. ‘Ze trekken elkaar omhoog’ en ‘ze helpen elkaar’.
  3. Het WijkLeerbedrijf heeft een duurzaam karakter. Jaarlijks start een nieuwe groep kandidaten het inleertraject, aangezien de vraag naar medewerkers bij de zorgorganisaties hoog blijft.
  4. Een groeiende groep zorgwerkgevers verbindt zich aan het WijkLeerbedrijf.

Opbrengsten van de casus

  • Kandidaten ervaren gedurende het inleertraject weer structuur in hun leven, een zinvolle dagbesteding, trots op hun prestaties en voelen zich uitgedaagd om plannen te maken.
  • Zorgorganisaties zien de samenwerking met het WijkLeerbedrijf als kans om (toekomstige) tekorten op te vangen én uiting te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid, door meer mensen een kans op werk te bieden. Eén van de organisaties heeft zelfs een leerafdeling gemaakt waarin alle kandidaten (boven formatief) geplaatst kunnen worden, zodat ze de begeleiding en het inleren beter kunnen faciliteren.
  • Wijkbewoners met een hulpvraag ervaren dat ze uit hun isolement komen door de geboden ondersteuning en vinden het tegelijkertijd fijn om hiermee de kandidaten op weg te helpen naar een toekomstige baan of te helpen met de Nederlandse taal (er is sprake van wederkerigheid).
  • Werkcoaches van het Werkbedrijf zijn in staat om langer begeleiding te bieden aan de kandidaten en zien de toegevoegde waarde van de gedeelde begeleiding vanuit ROC, praktijkbegeleider en werkbedrijf.
  • Voor het ROC betekende dit traject het opdoen van ervaring met de doelgroep en het ontwikkelen van maatwerk en flexibiliteit in de opleiding en de mogelijkheid een sterkere relatie op te bouwen met de zorgorganisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak, lessen en aandachtspunten lees je in de brochure Nieuwe Banenmethodiek en WijkLeerbedrijf Zorg.
Meer informatie  over de Nieuwe Banen Methodiek.