Pesten en agressie op het werk kan een grote impact hebben op medewerkers. Regelmatige aandacht voor gewenste omgangsvormen op het werk is daarom belangrijk. De nieuwe gratis e-learning ‘Omgaan met elkaar’ op de WERK-portal.nl kan daarbij helpen.

Met de gratis e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl kunnen werknemers en werkzoekenden zonder startkwalificatie hun kansen op (behoud van) werk vergroten. Op de portal staan programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal en werk, omgaan met de computer en social media. De programma’s zijn flexibel in te zetten: individueel, groepsgewijs, zelfstandig, onder begeleiding en in combinatie met andere (eigen) leermiddelen.

Beter en plezieriger samenwerken

De e-learning ‘Omgaan met elkaar’ helpt SW- en Participatiewetmedewerkers beter en plezieriger samen te werken. Het programma bestaat uit 3 modules: Samenwerken, Agressie en Pesten. Elke module bevat tal van filmpjes van situaties die op het werk kunnen voorkomen. Deelnemers krijgen vragen voorgelegd over deze situaties. Na een oefening krijgen ze altijd feedback te zien, zodat ze weten waarom ze een vraag goed of fout hebben beantwoord.

Hoe te gebruiken?

Medewerkers kunnen het programma zelfstandig doorlopen, maar de e-learning is ook goed te gebruiken in groepsverband. Alle oefeningen zijn audio-ondersteund, zodat ook mensen die moeite hebben met lezen het programma kunnen doorlopen. Als een deelnemer alle lessen binnen een module heeft doorlopen, kan hij een bewijs van deelname downloaden.

Bekijk hier de promo van de e-learning Omgaan met elkaar: