Hou jij je bezig met de (door)groei van een sociaal werkbedrijf naar een sociaal ontwikkelbedrijf waar de ontwikkeling van verschillende doelgroepen centraal staat? Wil je graag ervaringen uitwisselen met en leren van andere sociale werkbedrijven die dezelfde transitie doormaken? Neem dan deel aan het nieuwe Lerend netwerk ‘(door)groei naar sociaal ontwikkelbedrijf’. Het levert je frisse ideeën en nieuwe kennis op, en je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden!

Samen leren en ontdekken

Ontwikkeling krijgt een steeds prominentere plek in de sociale werkgelegenheid. Dit brengt allerlei organisatievraagstukken en uitdagingen met zich mee. In dit lerend netwerk ligt de focus op het samen leren en ontdekken: hoe kun je de omslag van sociaal werkbedrijf naar sociaal ontwikkel- en leerbedrijf (verder) vormgeven? Hoe zorg je ervoor dat de productie ondersteunend en niet leidend is aan de ontwikkeling van doelgroepen? Hoe stem je organisatieprocessen en parameters hierop af? Welke leerlijnen zet je op en hoe krijg je iedereen binnen en buiten de organisatie mee?

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een vorm van samen leren met een vaste groep deelnemers, voor een langere periode en rond een gezamenlijk vraagstuk. Gezamenlijke thema’s worden uitgediept en waar nodig door externe expertise ondersteunt. Een lerend netwerk kan ook een goede stok achter de deur zijn om actief met een thema aan de slag te blijven.

Voor wie is dit lerend netwerk?

Het lerend netwerk ‘Door)groei naar een sociaal ontwikkelbedrijf’ is voor iedereen die zich vanuit beleid, HR en/of managent bezighoudt met de transitie naar een sociaal ontwikkelbedrijf en alles wat daar bij komt kijken. 

Praktische informatie en deelname

Het lerend netwerk komt vier tot zes keer per jaar bijeen. Iedere bijeenkomst duurt een dagdeel en vindt bij voorkeur plaats op een centrale locatie. Ook tussen de bijeenkomsten door kunnen deelnemers kennis en ervaring uitwisselen. Het lerend netwerk wordt begeleid door een ervaren procesbegeleider. Deelname aan het lerend netwerk is gratis en vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. Om het maximale uit een lerend netwerk te halen, is het belangrijk dat iedere deelnemer:

  • Een eigen leervraag formuleert; in de eerste bijeenkomst helpen we je hierbij.
  • Bereid is om alle bijeenkomsten bij te wonen. De data worden in overleg met de doelgroep bepaald.
  • Zich houdt aan de vertrouwelijkheidsafspraken die met elkaar worden gemaakt.

Meld je hier aan!

Na de zomer vindt de startbijeenkomst plaats. Hierna bepaal je of je je de komende 12 maanden committeert aan dit lerend netwerk van het Kenniscentrum via (gratis) deelname

Meer informatie?

Heb je nog vragen of twijfel je of het lerend netwerk iets voor jou is? Neem dan contact op met Diana Lettink (SBCM): 070 376 5926 of Jessica Braunius (Cedris): 06-517 79 929.