Medio 2021 wijzigt de Wet inburgering. Dit leidt tot een nieuwe taak voor de lokale overheid en voor de partners waarmee zij samenwerkt. Hier ligt ook een extra opdracht voor veel sociale werkbedrijven. Want hoe kunnen professionals in de uitvoering optimaal en gericht duurzame participatie van statushouders bevorderen? Daarover gaan we in gesprek tijdens een webinar van de kenniskring jobcoaching op 9 december 2020.

Hoe dragen de herziene inburgeringswet en de lokale samenwerking eraan bij dat ook statushouders snel en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij? Heleen Heinsbroek, senior beleidsadviseur bij Cedris, vertelt hier in een korte inleiding meer over tijdens het webinar. Bekijk alvast de tussenrapportage Pilot Duale trajecten voor inburgeraars – aanbevelingen voor gemeenten.

Werkzame elementen in de arbeidstoeleiding van statushouders

Nieuwkomers ervaren diverse belemmeringen op weg naar de arbeidsmarkt. Deze kunnen hun weerslag hebben op de motivatie. Bijvoorbeeld, motivatie om de stap van een uitkering naar werk te maken. Vele nieuwkomers hebben een periode met veel onzekerheid achter de rug. Een uitkering biedt zekerheid en stabiliteit. Vanuit een westerse bril bekeken biedt werk naast inkomen bijvoorbeeld ook een pensioen, de opbouw van een cv en het bouwen aan een netwerk. Voor nieuwkomers levert het echter ook onzekerheid en bureaucratie op. Het gaat namelijk vaak om deeltijdwerk, waarbij bij voorbaat onduidelijk is wat er met het inkomen gebeurt. Dit is een greep uit de elementen die de motivatie van nieuwkomers beïnvloeden.

In dit webinar gaat Anne Wermers, trainer en onderzoeker bij ZINZIZ, in op de motivatie van nieuwkomers. Hierin zullen bovenstaande elementen besproken worden. Daarnaast gaat ze in op andere factoren die van invloed kunnen zijn op hun motivatie. De volgende vragen worden behandeld: wat is motivatie, welke factoren zijn hierop van invloed en vooral: hoe kun je dit veranderen in de praktijk?

Hieronder lees je een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van inburgeringsprojecten:

Aanmelden

Wil je deelnemen aan dit webinar op woensdag 9 december 2020 van 10.00 tot 11.30 uur? Meld je dan snel aan via het aanmeldformulier. Deelname aan het webinar is gratis.