Wat doe je als een SW-medewerker die altijd graag buiten in de groenvoorziening heeft gewerkt, het werk fysiek niet meer aankan? Haal je die medewerker naar binnen en laat je hem in- en ompak werk verrichten of zoek je naar werk waarin aan zijn behoefte om buiten te werken een vervolg kan worden gegeven?

SW-medewerkers verrichten soms werk dat niet aansluit bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. En dat heeft negatieven gevolgen voor hun werkplezier, betrokkenheid en inzetbaarheid. Het komt ook voor dat door (bedrijfs-)economische redenen werk verdwijnt. In beide gevallen zoeken SW-bedrijven naar nieuw passend en afwisselend werk, want dat helpt SW-medewerkers zo lang mogelijk én met plezier aan de slag te blijven. Dat vraagt om voldoende diversiteit aan werksoorten en dat kan best een uitdaging zijn. In samenwerking met SW-bedrijven onderzoekt het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid binnen het project DiverSWerk hoe er meer diversiteit in het werk binnen de sociale werkbedrijven kan worden gecreëerd. Het is een onderzoekend project, waarin het leren van en met elkaar voorop staat.

Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de Inspiratiegroep DiverSWerk, die inmiddels zo’n 30 leden telt. We onderscheiden vier thema’s: werksoorten, samenwerking, acquisitie en medewerkers. Op alle thema’s zijn we goede voorbeelden in kaart aan het brengen en dat doen we op verschillende manieren. Zo heeft IBN de switch gemaakt van het afwerken van automatten naar het maken van o.a. mondkapjes en spatmaskers. In een webinar met Wim van Wanrooij, waar in totaal zo’n 20 deelnemers van zowel de inspiratiegroep, de stuurgroep en andere geïnteresseerden, aan hebben deelgenomen, gingen we hierover in gesprek.

Aankondiging 1 oktober: Webinar Samhall – Thema acquisitie

Op 1 oktober organiseert DiverSWerk een webinar met Albin Falkmer van Samhall. Samhall is een samenwerkingsverband van alle SW-bedrijven in Zweden. Deze unieke aanpak werpt zijn vruchten af, en wij willen daar graag van leren. Meld je hier aan om erbij te zijn.

Na de zomer gaan we verder met het onderzoek naar DiverSWerk. Wil je dit van dichtbij volgen of er een bijdrage aan leveren? Meld je dan aan voor deelname aan de Inspiratiegroep DiverSWerk! De tijdsinvestering bepaal je zelf.