Ben jij lid van de directie of het management of ben je een beleidsprofessional van een SW-bedrijf of sociale onderneming? Wil je door middel van analyses van risico’s en kansen nadenken over scenario’s voor de toekomst van jouw bedrijf of onderneming? Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt het leertraject scenariodenken aan waarin je aan de slag gaat met je eigen strategische vraagstukken. Met behulp van de scenariomethode worden trends en onzekerheden verkend. Deze methode kun je gebruiken om een breed gedragen strategische visie te ontwikkelen of dient als hulpmiddel om met onzekerheid in beleid om te gaan.

Het Kenniscentrum heeft het leertraject opgzet in samenwerking met De Ruijter Strategie. Met ongeveer 30 deelnemers zijn de eerste verdiepende intakegesprekken gevoerd. Naast de gesprekken wordt een trendonderzoek uitgevoerd naar richtinggevende ontwikkelingen die relevant zijn voor alle SW-bedrijven.

Wat levert het leertraject scenariodenken je op?

Het gehele leertraject wordt in december afgesloten met als gewenst resultaat:

  • inzicht in de toekomstige context van het eigen bedrijf en de sector;
  • concrete handelingsopties om hierop in te spelen;
  • een set strategische vaardigheden om gezamenlijk toekomstgericht te kunnen werken.

Leren door doen

Het resultaat wordt behaald door leren door te doen. Strategische vaardigheden en methoden hebben de meeste impact als zij direct worden toegepast in de praktijk. Bij deze vorm van kennisontwikkeling gaat het erom dat je zelf het verkennings- en denkproces doormaakt en dus zelf inhoud creëert in plaats van dat je kant-en-klare kennis aangereikt krijgt. Het is daarnaast van belang dat het proces en de uitkomsten niet alleen jou wat brengt, maar ook de organisaties. Alleen dan wordt de wendbaarheid en veranderkracht van organisaties daadwerkelijk vergroot.

In september wordt de eerste (online) bijeenkomst georganiseerd. Je kunt dan je ervaringen en resultaten delen in een door ons ondersteunde leergroep. Binnen deze leergroep vindt kennisoverdracht, intervisie en reflectie plaats. Daarmee worden van elkaar verschillende ‘verhalen’ over mogelijke toekomsten ontwikkeld: scenario’s.

Voortgang leertraject

De komende maanden communiceert het Kenniscentrum over de voortgang van het traject en deelt het resultaten en praktijkvoorbeelden.

Heb je vragen? Neem dan contact op met: Susan van Hoegee
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06-13245438