Dit voorjaar is Schouders Eronder gestart met het leernetwerk ‘Arbeidsparticipatie en Schulden’. Vanwege de coronamaatregelen niet in fysieke vorm maar online. In een leernetwerk leren professionals hoe zij systematisch hun eigen vraagstuk kunnen verkennen en uiteenrafelen aan de hand van een methodiek die hiervoor speciaal is ontwikkeld. Deze methodiek daagt professionals uit om anders te kijken en de samenhang tussen verschillende gebieden te zien. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt hoe ze kunnen toewerken naar mogelijke oplossingsrichtingen. In september start Schouders Eronder nieuwe leernetwerken.

Schouders Eronder

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG en heeft als doel de schuldhulpverlening verder te professionaliseren. Dit doen zij onder meer met het faciliteren van leernetwerken voor professionals. Dit voorjaar zijn drie leernetwerken gestart. Eén rond het thema ‘Zelfstandigen en schulden’ en twee rond het thema ‘Arbeidsparticipatie en schulden’. Op dit laatste thema werkt Schouders Eronder samen met het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Beide partijen zien dat schulden belemmerend kunnen werken bij het vinden en behouden van werk. Betere samenwerking tussen professionals, arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening kan er voor zorgen dat deze belemmeringen worden aangepakt.

Aanpak leernetwerk

Het leernetwerk start bij de vragen van deelnemers. De procesbegeleider stimuleert de deelnemer om niet meteen te denken in oplossingen maar eerst op zoek te gaan naar verbreding en verdieping van het vraagstuk. Met deze opdracht gingen deelnemers van het leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden aan de slag. Het levert deelnemers nu al veel nieuwe inzichten op. Onderwerpen die het leernetwerk beetpakt gaan over schuldenfit versus arbeidsfit, samenwerken in de keten en wie heeft de regie. Deze onderwerpen zijn onderdeel van de grotere vraagstukken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Schouders Eronder. Wil je ook deelnemen? In september start Schouders Eronder met nieuwe leernetwerken. Meld je aan voor het leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden per e-mail lerendepraktijk@schouderseronder.nl.  Er wordt dan contact met je opgenomen om samen te kijken of het vraagstuk past in het leernetwerk.