In verband met de situatie rondom het Coronavirus, is besloten de bijeenkomst op deze datum te annuleren.


Op 19 maart is de eerste bijeenkomst van het kennisplatform passend werk van 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan twee belangrijke onderwerpen centraal: evaluatie beschut werk en omgaan met weerstand (MKB). Ben jij een professional die zich inzet om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Schrijf je dan nu in voor het kennisplatform passend werk.

Evaluatie beschut werk

Hiske Andriessen, projectleider Cedris/Programmaraad, zal jullie in samenwerking met het ministerie van SZW meenemen in de laatste ontwikkelingen rondom beschut werk. We gaan in op de recent verschenen evaluatie beschut werk en de kabinetsreactie daarop. Ook is er ruimte om bepaalde dilemma’s met elkaar te bespreken. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen, maar ook om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Na de lunch gaan we verder met de tweede bijdrage van Gemma van Ruitenbeek – onderzoeker Arbeid & Organisatie Universiteit Maastricht/Managing Director Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie en Jojanneke Bakker – Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Omgaan met weerstand (MKB)

Als jobcreator, adviseur werkgeversdiensten of klantadviseur ontmoet je in je dagelijkse praktijk regelmatig weerstand, niet in de laatste plaats binnen het MKB. Op het moment dat je de ene horde genomen lijkt te hebben, ontmoet je op een ander niveau in de organisatie weerstand. Hoe moet je weerstand duiden, waar komt weerstand vandaan en hoe kun je weerstand effectief overwinnen? In deze workshop versterken Gemma van Ruitenbeek en Jojanneke Bakker aan de hand van een praktijkcasus, toegespitst op het MKB, jouw kennis en ervaring met theoretisch inzicht en envidence based practices.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst van het kennisplatform passend werk vindt plaats op donderdag 19 maart 2020 in Utrecht. Het programma start om 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur, en is om 15.00 uur afgelopen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de bijeenkomst van het kennisplatform passend werk? Vul dan het aanmeldformulier in.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wanneer je jezelf in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, brengen wij 50 euro in rekening. Het is wel mogelijk dat iemand je vervangt.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform passend werk of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Arjan van der Borst, projectleider SBCM.

T: 06 20 54 23 58
E: a.vanderborst@caop.nl

Of

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl