De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) lanceert op 10 december om 13.00 uur de nieuwe website en huisstijl. Een frisse en vernieuwende uitstraling die past bij de visie van KIT: samen versnellen in de wereld van inclusie en technologie, met als doel: bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. KIT is een initiatief van het Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid en TNO.

Samen versnellen

Op het kennisplatform deelt KIT relevante kennis en toepassingen binnen het domein van inclusie en technologie. KIT publiceert de voortgang en inzichten uit onderzoeken, programma’s en projecten waar ze direct bij betrokken zijn. Ze nodigen anderen uit om het platform te verrijken met hun kennis en inzichten.

Ook organiseren zij ‘Technologie Innovatie Netwerk KIT’-bijeenkomsten, oftewel TINK. Dit zijn besloten webinars met experts en innovatiemanagers van reguliere bedrijven en sociale werkbedrijven, gericht op een specifiek thema of actuele innovatie. Open webinars, waarin ze samen met experts dieper ingaan op actuele thema’s binnen het domein van inclusieve technologie, zijn toegankelijk voor iedereen. Zo versnellen ze samen de ontwikkeling en toepassing van inclusieve technologie.

De positie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt versterken

Samen maakt KIT de kennis over inclusie via technologie makkelijk bereikbaar. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel en vanuit hun eigen kracht aan het werk te krijgen en te houden. KIT richt zich primair op mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en op werkgevers die de kansen van inclusieve technologie willen verkennen.

Meer weten over Kennisalliantie Inclusie en Technologie

Bekijk de vernieuwde website vanaf donderdag 10 december om 13:00 uur via https://www.inclusievetechnologie.nl. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor hun nieuwsbrief en KIT te volgen op LinkedIn.