Op 14 mei 2019 is de eerste bijeenkomst van het nieuwe kennisplatform passend werk. Verschillende sprekers delen hun ervaringen en do’s en don’ts op het gebied van het creëren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kennisplatform wordt georganiseerd door SBCM, Cedris en Locus. Kom jij ook?

Meedoen, meetellen en meewerken

Tijdens de bijeenkomst krijg je een up-to-date overzicht met betrekking tot de stand van zaken rondom het creëren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Marije Kouwenberg-Burgers is dagvoorzitter. Voor haar staan de drie M’s centraal: meedoen, meetellen en meewerken.

Creëren van passend werk

Tijdens een korte plenaire sessie maakt Frank Dijkstra, logistiek manager bij Kramp, je deelgenoot van zijn ervaringen met het creëren van passend werk voor de doelgroep binnen zijn organisatie. Kramp is al lange tijd bezig met inclusief ondernemen en is in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden, te laten integreren in de bedrijfsvoering en vaak ook een duurzame arbeidsplek te bieden. De samenwerking tussen de verschillende partijen zorgt ervoor dat Kramp voor een groot deel wordt ontzorgd, dat de plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed verloopt en dat er een vertrouwde werkplek met passend werk wordt gecreëerd.

Workshops

Vervolgens kun je kiezen uit twee van de onderstaande vijf workshops :

  • Brigitte van Lierop neemt je mee in de theorie en praktijk van het anders inrichten van werkprocessen.
  • Ervaren professionals delen hun praktijkervaringen en geven tips om werkprocessen duurzaam inclusief te maken.
  • Monique Mol van SBB en Eric van der Westerlaken van Stroomopwaarts laten zien hoe het inzetten van een praktijkleertraject met de praktijkverklaring kan bijdragen aan het verminderen van het tekort aan vakkrachten.
  • De landelijke werkgever ISS toont samen met de arbeidsmarktregio Haaglanden hoe zij samen de juiste match van kandidaten maken door jobcarving en functiecreatie.
  • Laat je meenemen in de techniek van storytelling en laat je verrassen door wat deze techniek kan betekenen voor goede communicatie en samenwerking.

Praktische informatie

De bijeenkomst is op dinsdagmiddag 14 mei 2019 bij De Zalen van Zeven in Utrecht. Vanaf 12.15 uur staat de lunch voor je klaar. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, krijgen leden van Cedris en Locus voorrang. Bij afmelding tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst of bij afwezigheid op de dag kun je je laten vervangen. Anders brengen wij € 50,- in rekening.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Over het kennisplatform

Cedris en SBCM organiseren kennisplatforms voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te vergroten en door te ontwikkelen. De bijeenkomsten van het kennisplatform passend werk worden georganiseerd in samenwerking met Locus.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform passend werk of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM
T: 06 23 20 29 94
E: m.grootscholte@caop.nl

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl